Historisk befolkningsregister (HBR) er en infrastruktur for forskning som er under oppbygging gjennom to prosjekter støttet av Norges forskningsråd, Historical Population Register (2014-18) og Historical Registers (2022-29). Prosjektet skal forlenge dagens folkeregister bakover i tid til 1800. Les mer om prosjektene . Infrastrukturen bygges opp ved å lenke sammen forekomster av samme person og koble samme familiemedlemmer fra ulike historiske kilder. Hovedkildene er kirkebøker og folketellinger som er avlevert til Arkivverket, digitalisert og publisert i Digitalarkivet. Den åpne delen av HBR presenteres på dette nettstedet og består av avdøde personer som levde i Norge. De fleste kildene er fra før 1923. Det er også en lukket del som knyttes sammen med Folkeregisteret fra 1964. Denne delen er bare tilgjengelig for profesjonelle forskere etter godkjenning.

Brukere av histreg.no kan søke fram og studere enkeltpersoner med deres livsløp og familierelasjoner. Vi vil svært gjerne ha bidragsytere i den store dugnaden for å lenke sammen personforekomster til livsløp manuelt eller kvalitetssikre eksisterende lenker og familiekoblinger som er opprettet maskinelt. Det er også mulig å skrive biografier eller legge inn referanser. Send epost til histreg@nr.no hvis du vil delta.

🇬🇧 We have a presentation of the population register in English.

Søk:

Ulike innfallsvinkler til personene i historisk befolkningsregister

Slektshistorielag og superbrukere

Vi ønsker kontakt med slektshistorielag som vil lenke sitt område og superbrukere som vil følge opp alle endringer innen et område eller tema. Epost til histreg@nr.no

Nyheter mars 2023

Under fanen «Feilhåndteringer» er det laget en liste med personsider der vi trenger manuell kontroll av lenkingen. Det kan være at personen er flere ganger i samme folketelling eller forskjell i navn, fødselsår eller kjønn i forskjellige personforekomster. Vi ber bidragsytere om å enten fjerne feillenker eller markere lenkene som sikre og deretter fjerne personen fra listen.

Flere nyheter

Digitalarkivet

Se nye kilder

RHD/UiT

Søk i kilder

Lokalhistoriewiki

Lokalhistoriewiki har lokalhistoriske tekster og biografier, bl.a. Hans Jensen Molbech i lokalhistoriewiki og Histreg.