Historisk befolkningsregister er et nettsted som gir deg tilgang til den historiske norske befolkning. Viktigste kilder er folketellinger og kirkebøker. Her knyttes sammen kilder for samme person og familie i en stor dugnad. Blir du med? Henvend dere til: histreg@nr.no. Her er en statistisk analyse av lenkene og en litteraturliste og presentasjon av nettstedet og ofte stilte spørsmål og informasjon om drift av nettstedet, kilder i HBR og en liste med mulige feillenker.

We have a presentation of the population register in English.

Søk:

Ulike innfallsvinkler til personene i historisk befolkningsregister

Fritekst søk i aviser

Andre verdenskrig

En historisk oversikt.

Norsk historie.no

Byutvikling

Følg byutviklingen med kart og finn personene.

UiB/Geo

Slektshistorielag og superbrukere

Vi ønsker kontakt med slektshistorielag som vil lenke sitt område og superbrukere som vil følge opp alle endringer innen et område eller tema. Epost til histreg@nr.no

Nyheter juni 2022

Vi har etablert en ny fane ”Min kommune”. Her kan man finne store familier i folketellinger i valgfri kommune som ikke er lenket. Siden våre automatiske rutiner ikke har klart å lage en lenke, kan det være en ekstra utfordring som trenger litt manuell hjelp.

Digitalarkivet er utvidet med en kilde, Folkemengdens bevegelse, døde, 1928-1945. Fra før av har vi en liste med døde 1951-2014. Vi er dermed i stand til å dokumentere avslutningen på livet til et stort antall personer som døde de siste 100 årene.

Flere nyheter

Digitalarkivet

Se nye kilder

RHD/UiT

Søk i kilder

Lokalhistoriewiki

Lokalhistoriewiki har lokalhistoriske tekster og biografier, bl.a. Hans Jensen Molbech i lokalhistoriewiki og Histreg.

Anders Sandvigs tannlegekontor

Se utstillingen på

Maihaugen og i Histreg