Historisk befolkningsregister (HBR) er en infrastruktur for forskning som er under oppbygging gjennom to prosjekter støttet av Norges forskningsråd, Historical Population Register (2014-18) og Historical Registers (2022-29). Prosjektet skal forlenge dagens folkeregister bakover i tid til 1800. Les mer om prosjektene . Infrastrukturen bygges opp ved å lenke sammen forekomster av samme person og koble samme familiemedlemmer fra ulike historiske kilder. Hovedkildene er kirkebøker og folketellinger som er avlevert til Arkivverket, digitalisert og publisert i Digitalarkivet. Den åpne delen av HBR presenteres på dette nettstedet og består av avdøde personer som levde i Norge. De fleste kildene er fra før 1923. Det er også en lukket del som knyttes sammen med Folkeregisteret fra 1964. Denne delen er bare tilgjengelig for profesjonelle forskere etter godkjenning.

Brukere av histreg.no kan søke fram og studere enkeltpersoner med deres livsløp og familierelasjoner. Vi vil svært gjerne ha bidragsytere i den store dugnaden for å lenke sammen personforekomster til livsløp manuelt eller kvalitetssikre eksisterende lenker og familiekoblinger som er opprettet maskinelt. Det er også mulig å skrive biografier eller legge inn referanser. Send epost til histreg@nr.no hvis du vil delta.

🇬🇧 We have a presentation of the population register in English.

Søk:

Ulike innfallsvinkler til personene i historisk befolkningsregister

Diskusjonsforum

Vi oppfordrer brukere av histreg.no til å følge med i diskusjonen om histreg.no i Arkivverkets diskusjonsforum .

Slektshistorielag og superbrukere

Vi ønsker kontakt med slektshistorielag som vil lenke sitt område og superbrukere som vil følge opp alle endringer innen et område eller tema. Epost til histreg@nr.no

Nyheter mars 2024

Nå er 1920-folketellingen unntatt Kristiania lagt ut i Digitalarkivet og dermed også tilgjengelig i histreg. Antall lenker har økt kraftig etter juni 2023 og en betydelig andel av befolkningen er lenket mellom folketellingene. Se statistikken i lenke nederst på Forsiden. Det er mulig å bidra til lenkingen med å søke etter navn, finne ulenkede personer i Min kommune eller rette feil i listen med mulige feil under fanen Feilhåndteringer. Personsider vises nå raskere enn tidligere.

Flere nyheter

Digitalarkivet

Se nye kilder

RHD/UiT

Søk i kilder

Lokalhistoriewiki

Lokalhistoriewiki har lokalhistoriske tekster og biografier, bl.a. Hans Jensen Molbech i lokalhistoriewiki og Histreg.