Historisk befolkningsregister er et nettsted som gir deg tilgang til den historiske norske befolkning. Viktigste kilder er folketellinger og kirkebøker. Her knyttes sammen kilder for samme person og familie i en stor dugnad. Blir du med? Henvend dere til: histreg@nr.no. Her er en statistisk analyse av lenkene og en litteraturliste og presentasjon av nettstedet og ofte stilte spørsmål og informasjon om drift av nettstedet, kilder i HBR og en liste med mulige feillenker.

We have a presentation of the population register in English.

Søk:

Ulike innfallsvinkler til personene i historisk befolkningsregister

Fritekst søk i aviser

Andre verdenskrig

En historisk oversikt.

Norsk historie.no

Byutvikling

Følg byutviklingen med kart og finn personene.

UiB/Geo

Slektshistorielag og superbrukere

Vi ønsker kontakt med slektshistorielag som vil lenke sitt område og superbrukere som vil følge opp alle endringer innen et område eller tema. Epost til histreg@nr.no

Nyheter september 2022

Vi har gjort det mulig å markere sikre lenker og vise hvilken kilde som er hovedforekomst, HP. En markering av sikker lenke for en personforekomst i en kilde betyr at man er sikker på lenken mellom denne forekomsten og hovedforekomsten. Vi trenger bare å markere dette der det er betydelig avvik mellom de to kildene for fødselsår, navn, kjønn eller andre data. Dette er laget for å unngå maskinell delenking av en korrekt lenke. Det er mulig å skifte hovedforekomst ved å delenke og så lenke på nytt der man markerer hvilken forekomst man ønsker som hovedforekomst.

Flere nyheter

Digitalarkivet

Se nye kilder

RHD/UiT

Søk i kilder

Lokalhistoriewiki

Lokalhistoriewiki har lokalhistoriske tekster og biografier, bl.a. Hans Jensen Molbech i lokalhistoriewiki og Histreg.

Anders Sandvigs tannlegekontor

Se utstillingen på

Maihaugen og i Histreg