Historisk befolkningsregister er et nettsted som gir deg tilgang til den historiske norske befolkning. Viktigste kilder er folketellinger og kirkebøker. Her knyttes sammen kilder for samme person og familie i en stor dugnad. Blir du med? Henvend dere til: histreg@nr.no, også om dere har kommentarer om universell utforming av nettstedet. Her er en statistisk analyse av lenkene og litteraturliste og oversikt over kilder i HBR . Brukere av nettstedet kan ha nytte av en omfattende bruksanvisning og presentasjon av nettstedet og ofte stilte spørsmål . Hvis det er problemer med drift av nettstedet, forsøk å informere her .

We have a presentation of the population register in English.

Søk:

Ulike innfallsvinkler til personene i historisk befolkningsregister

Slektshistorielag og superbrukere

Vi ønsker kontakt med slektshistorielag som vil lenke sitt område og superbrukere som vil følge opp alle endringer innen et område eller tema. Epost til histreg@nr.no

Nyheter mars 2023

Under fanen «Feilhåndteringer» er det laget en liste med personsider der vi trenger manuell kontroll av lenkingen. Det kan være at personen er flere ganger i samme folketelling eller forskjell i navn, fødselsår eller kjønn i forskjellige personforekomster. Vi ber bidragsytere om å enten fjerne feillenker eller markere lenkene som sikre og deretter fjerne personen fra listen.

Flere nyheter

Digitalarkivet

Se nye kilder

RHD/UiT

Søk i kilder

Lokalhistoriewiki

Lokalhistoriewiki har lokalhistoriske tekster og biografier, bl.a. Hans Jensen Molbech i lokalhistoriewiki og Histreg.