Min kommune er en side der brukere kan finne familier i folketellinger som ikke er lenket (dvs. ikke lenket til noen annen kilde) i en valgt kommune. Det kan skyldes endringer i navn eller andre data eller flytting som gjør at maskinell lenking ikke har lykkes. I noen få tilfeller vil det også skyldes at familien ikke fins i andre kilder. I familier vil det, som oftest, være nok informasjon til at det er mulig å etablere sikre lenker manuelt. Min kommune viser antall medlemmer i familien i kolonnen for rolle og kun en linje per familie. Linjene vil ofte variere for hver gang, fordi min kommune slår opp på et tilfeldig sted i folketellingen for denne kommunen. Senere skal siden utvides til å vise sannsynlige feillenker i kommunen som må kontrolleres manuelt.

Bruk denne oversikten for å finne kommunenummeret: Kommuneoversikt

Velg kommune og folketelling