Historisk befolkningsregister

Historisk befolkningsregister er et nettsted som gir deg tilgang til den historiske norske befolkning. Registeret strekker seg over mer enn 200 år, der du kan følge individer fra vogge til grav og fra slektsledd til slektsledd. Fundamentet i registeret er folketellinger og kirkebøker, mens andre kildetyper, som for eksempel avisdata og Digitalarkivets rikholdige samling, vil være et viktig tilskudd. Av hensynet til personvernet ønsker vi ikke å lenke sammen informasjon om nålevende. Oppbyggingen av registeret foregår ved at man lenker informasjon om samme person fra ulike kilder og kobler personer som er i nær familie. Dette gjøres ved hjelp av maskinelle metoder utført av Registreringssentralen for historiske data og gjennom dugnad med mange bidragsytere. Dugnaden vil forgå på denne nettsiden, og graden av kvalitet og komplett register er avhengig av storstilt innsats av frivillige. Blir du med? Henvend dere til: histreg@nr.no

Her finner du en presentasjon av nettstedet.

Nyheter, mars 2017

Det er etablert referanser til alle biografier i Lokalhistoriewiki, over 13.000 biografier. Det er også laget en enkel måte å fjerne alle lenker og/eller familiekoblinger til en personforekomst fra en ny fane som heter Feilhåndtering.

Februar 2017

Det er mulig å registrere og vise frem ste-, foster- og adoptivforeldre. For eksempel er det mulig å endre en far til en stefar i folketellingen 1801. Vi har også fjernet noen bug.

Januar 2017

Søk kan sorteres bl.a. på fornavn, etternavn og fødselsår. Søket viser antall personforekomster på personsiden. Det er også mulig å endre søket til å vise forskjellige personer, dvs. bare en linje for personforekomster som er lenket.

Desember 2016

Det er nå mulig å koble sammen foreldre-barn og partnere manuelt slik at det blir lenker til andre i familien på personsiden. Det gjøres i en egen familiekurv tilsvarende som man lenker sammen ulike kildeforekomster av samme person. Familieforhold fra kildene blir registrert automatisk, men for folketellingene gjelder det foreløpig bare 1801-tellingen. Pass på at koblingen skjer fra en fane der familiekurven er oppdatert.

Hvis man er usikker på en lenke, kan denne markeres som lenkingskandidat. Det vises ved «LK» til høyre i livsløpstabellen. Det er lett å legge til eller fjerne denne markeringen. Vi bruker nå et annet API fra Digitalarkivet slik at sidene med mange personforekomster kommer opp raskere.

September 2016

Histreg.no inkluderer nå avisdata for døde, ekteskap, jubileer og hendelser av allmenn interesse. Her er det mulig å registrere flere hendelser manuelt. Det er også laget egen oversikt over museer. Foreløpig er det bare noen få museer som er med og vi ønsker dialog med flere. Statistikksidene er utvidet slik at vi kan se siste endringer. Denne siden kan det ta litt tid å laste opp.

Mai 2016

Bruksanvisningen er skrevet om og det er utført noen mindre visuelle endringer.

April 2016

Histreg.no oppgradert slik at det er mulig å fjerne lenker fra personer. Det hentes også inn familielenker fra folketellingene, men foreløpig er disse dataene bare tilgjengelig for 1801-folketellingen. Det er også laget en API som gjør det mulig for Digitalarkivet å finne ut hvor mange personer som er lenket til en personforekomst. Registreringssentralen for historiske data har laget ca 1,6 mill. lenker mellom personforekomster som er lest inn. I tillegg er det registrert ca 5.000 manuelle lenker.

Desember 2015

Histreg.no åpnet 9. november med mulighet for manuell lenking. Etter dette er systemet utvidet med statistikk og referansesiden er bedret. Det er nesten 4.000 lenker og over 1.200 personer ved årsskiftet.