Aviser

Aviser kan brukes som kilder i historisk befolkningsregister. Vi ber brukere registrere jubileer, ekteskap (forlovelser, bryllup, og ekteskap) og døde (dødsannonser, nekrologer, melding om døde, begravelser, bisettelser, artikler med ulykker etc) og hendelser av allmenn interesse (større ulykker, viktige ekspedisjoner, hendelser i kongehuset etc). Etter registrering behandles denne typen informasjon på lik linje med informasjon fra kirkebøker og folketellinger og inngår i søk og kan inngå i livsløpstabellen til hver enkelt person. Vi ønsker å registrere mest mulig, men unngå lenking av nålevende av hensyn til personvernet.

Vi har registrert mange opplysninger fra Aftenposten 1950-2000 ved automatisk gjenkjenning. Det gir en del feil. Vi ber brukere om å registrere flere opplysninger, manuelt å kontrollere opplysningene som allerede er registrert og markere når alle opplysningene om døde er registrert i en utgave. Tilsvarende gjelder for jubileer og ekteskap. Det gjør det lettere å samarbeide mellom mange bidragsytere.

Det er lagt inn lenker til avisenes arkiv og til Nasjonalbiblioteket. For at disse skal virke må man ha rettighet til dette. Lenker til Aftenposten krever abonnement og at man allerede har åpnet en eavis i browseren. Lenker til Nasjonalbiblioteket virker når man har adgang fra bibliotek. Ved en feil kommer det i noen tilfeller opp to URLer i URL-feltet. Da må den første fjernes manuelt for at lenken skal virke.

Hendelser beskrevet i avisen som bare er av interesse for den enkelte person (ny jobb, ulykke etc.) kan registreres i referanser for den personen med lenke til avisartikkelen og skal ikke registreres i tabellen for andre hendelser beskrevet over.

Velg aktivitet

Flere aviser har arkivet sitt tilgjengelig på internett. Noen arkiver er åpne, mens andre har en betalingsløsning som ofte er knyttet til abonnement av avisen. Nasjonalbibliotektet har mange aviser tilgjengelig for søk. Brukere kan søke over nettet, men for å se fulltekst må bruker være på biblioteket. BuyAndRead har siste års utgaver av mange aviser tilgjengelig. Også her kan man søke på nettet i mange aviser på en gang, men for å se selve avisen må man kjøpe. Begge steder kan man gjennomføre søk at typen "dødsfall "fornavn etternavn"" eller "bryllup "fornavn etternavn"" i flere aviser og over en tidsperiode i et søk.

Avis Antall registrerte jubileer
Aftenposten 48868
Trønder-Avisa 1
Asker og Bærums Budstikke 0
Nord-Trøndelag &Inntrøndelagen 0
Sunnmørsposten 0
Dagbladet 4
Morgenbladet 0
Romsdals Amtstidende 14
Stavanger Aftenblad 0
Nationen 0
Bergens Tidende 0
Arbeiderbladet 0
Troms Folkeblad 23
Halden Arbeiderblad 0
Smaalenenes Social-Demokrat 0
Norske intelligenssedler 1
Fredrikshalds tilskuer 0
Smaalenenes Amtstidende 0
Agder 0
Moss Avis 0
Hardanger 0
Tromsø 0
Glåmdalen 0
Ringerikes blad 0
Harstad Tidende 0
VestNytt 0
Nordlandsposten 0
Nordlands Framtid 0
Lofotposten 0
Oppland Arbeiderblad 0
Gudbrandsdølen 0
Dagningen 0
GD - Gudbrandsdølen Dagningen 0
Gjøviks Blad 0
Vestopland 0
Velgeren 0
Samhold 0
Samhold/Velgeren 0
Lillehammer Tilskuer 0
Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer (GLT) 0