Helkine Helkene Magdalene Magdalena v. d. Ther von der Fehr f. Eichoff, f. Eickhof

Partner og barn

Partner: Johan von der Fehr , 1833 - 1906
Barn: Marie Dorothea von der Fehr , 1859 -
Barn: Herman Henrik Johnsen van der Fehr , 1861 -
Barn: Keldine Magdalene Helkine von der Fehr van , 1863 -
Barn: Johan Fredrik Eickhof von der Fehr , 1865 -
Barn: Carl von der Fehr , 1866 -
Barn: Charlotte Rebekka Edelsteen, f. von der Fehr , 1868 -
Barn: Johan Gørbitz , 1869 -
Barn: Loucie Lucie Margrethe v. Tehr. , 1871 -
Barn: Johan v. d. Tihr von der Fehr , 1873 - 1917
Barn: Anna Dorothea von der Fehr , 1874 -
Barn: Martin Gørbitz Gørbiths v.d.Fehr , 1875 -
Barn: Ludvig Koork v. d. Tehr. , 1877 -
Barn: Kate Katarine von der Fehr v. d. Tehr. , 1880 -
Barn: Agnes Dahl, f. Von Der Fehr , 1884 - 1959

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker Sikker
1 25.11.1858 MINI, Bergen, 1834-1861 pv00000000195417 brur Helchine Magdalene Eckhoff 1839 Bergen Jfr Johan v.d. Fehr
2 20.11.1859 MINI, Bergen, 1857-1866 pd00000007565584 mor Helkine Fehr v.d.* f.Eckhoff Johan Fehr v.d. Marie Dorthea
3 19.01.1862 MINI, Bergen, 1857-1866 pd00000007562341 mor Helkine Magdalene Fehr v.d. f. Eckhoff Johan Fehr v.d. Herman Henrich Johnsen
4 25.05.1863 MINI, Bergen, 1857-1866 pd00000007567387 mor Helkine Magdalene Ekhoff Johan Fehr v.d. Helkine Magdalene
5 05.02.1865 MINI, Bergen, 1857-1866 pd00000007563883 mor Helene Fehr v.d. * f.Eckhof Johan Fehr v.d. Johan Fredrik Eckhof
6 24.06.1866 MINI, Bergen, 1866-1871 pd00000007428786 mor Helkine Magdalene Fehr v.d. * f.Eckhoff Johan Fehr v.d. Carl
7 26.04.1868 MINI, Bergen, 1866-1871 pd00000007432053 mor Helkine Magdalene f. Eckhoff Johan Fehr v.d. Charlotte Rebekka
8 26.12.1869 MINI, Bergen, 1866-1871 pd00000007430409 mor Helkine Fehr von der* f.Eckhoff Johan Fehr von der Johan Gørbitz
9 17.09.1871 MINI, Bergen, 1871-1878 pd00000007356199 mor Helchine Magdalene Eckhoff Johan v. d.n Fehr Lucie Margrethe
10 16.03.1873 MINI, Bergen, 1871-1878 pd00000007353425 mor Helkine Magdalene Eckhof Joh. von der Fehr Johan
11 31.05.1874 MINI, Bergen, 1871-1878 pd00000007357747 mor Helkine Magdalene Eckhoff Johan von der Fehr Anna Dorothea
12 12.05.1875 MINI, Laksevåg, 1875-1877 pd00000005557247 mor Helkine Magdalena f. Eichoff 15.03.1837 Hustru Johan v.d. Fehr Martin Gørbitz
13 31.12.1875 FOLK, 1247 1248, 1875-1875 pf01052284003805 Helkine Magdalene v.datter Fehr f.Eihoff 1839 Bergen Askøen: Karensfryd Husmoder g
14 17.06.1877 MINI, Laksevåg, 1875-1877 pd00000005558383 mor Helkine Magdalena f. Eichoff 15.03.1837 Hustru Johan v.d. Fehr Ludvig Koork
15 28.04.1878 KLOK, Laksevåg, 1877-1887 pk00000000578712 mor Hellrice Magdalene Eckhoff Johan van der Fehr Hermann Henrik Johnsen van der Fehr
16 20.04.1879 KLOK, Laksevåg, 1877-1887 pk00000000578973 mor Helkine Magdalene Eickhoff Johan v.d.Fehr Helkine Magdalene v.f.Fehr
17 27.06.1880 KLOK, Laksevåg, 1877-1887 pk00000000579126 mor Helkine Magdalene Ekoff v.d.Fehr Johan v.d.Fehr Johan Fredrik Echoff v.d. Fehr
18 12.04.1885 KLOK, Laksevåg, 1877-1887 pk00000000579831 mor Helkine Magdalene Echhoff Johan von der Fehr Charlotte Rebikka von der Fehr
19 01.01.1891 FOLK, 1247 1248, 1891-1891 pf01052982000306 Helkine v. d. Ther 1840 Bergen Askøens: Joh. v. d. Fehr Hustru g HP
20 24.04.1892 MINI, Laksevåg, 1891-1903 pk00000000586085 mor Magdalene Echoff van der Fehr Johan von der Fehr Ludvig Kork van der Fehr
21 12.04.1896 MINI, Laksevåg, 1891-1903 pk00000000587009 mor Velhelmine Magdalena Echhoff Johan von der Fehr Kathrine Elisabeth vo der Fehr
22 22.04.1900 MINI, Laksevåg, 1891-1903 pk00000000588062 mor Magdalene Echhoff Johan von der Fehr Agnes von der Fehr
23 03.12.1900 FOLK, Kvam, 1900-1900 pf01037317001569 Helkene Magdalene Fehr 1838 Bergen Kvam herred: Solbakken hm g Rentenistfrue
24 01.12.1910 FOLK, Bergen, 1910-1910 pf01036708018672 Helkine von der Fehr 15.03.1838 Bergen Bergen: Strømgate 30 hm e Lever av sine midler