Norsk Teknisk Museum

Sted: Kjelsås, Oslo

Lenke: https://www.tekniskmuseum.no/

Leder av stiftelsen ved etablering og direktør i mange år:
Ingeniør Philip Pedersen (1889-1951), Histreg

Fra samlingen: Fredrik Rosing Bull (1882-1925)

Referanse

Wikipedia, Norsk Teknisk Museum