Registrerte hendelser av allmenn interesse i Norske intelligenssedler