Oliv Pedersdatter

Partner og barn

Partner: Johan Andersen
Barn: Andrea Johansdatter , 1827 -
Barn: Petronelle Johansdatter , 1830 - 1849
Barn: Siri Johansdatter , 1833 - 4.05
Barn: Agnete Johansdatter , 1837 -
Barn: Siri Johansdatter , 1841 -
Barn: Ole Johansen , 1844 -
Barn: Inger Johansdatter , 1847 -
Barn: Petronelle Johansdatter , 1851 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker
1 02.10.1827 MINI, Romedal, 1814-1828 pv00000001823324 brur Oliv Pedersdat Evenrudejer Tienestepige Pige Johan Andersen
2 18.11.1827 MINI, Romedal, 1814-1828 pd00000013812588 mor Oliv Pedersdatter Evenrudejer Johan Andersen Andria Johansdatter
3 02.06.1830 MINI, Romedal, 1829-1846 pd00000011540968 mor Oliv Pedersdatter Hanstadeier Johan Andersen Petronelle Johansdatter
4 1834 MINI, Romedal, 1829-1846 pd00000011543878 mor Oline Pedersd Gollersrudeier Johan Andersen Siri Johansd
5 10.09.1837 MINI, Romedal, 1829-1846 pd00000011545770 mor Oliv Pedersdatter Johan Andersen Agnete
6 25.03.1842 MINI, Romedal, 1829-1846 pd00000011546922 mor Oliv Pedersdatter Johan Andersen Siri
7 06.10.1844 MINI, Romedal, 1829-1846 pk00000001668212 mor Oliv Pedersdatter Evenrudeie Johan Andersen Andrea Johansdatter
8 06.08.1845 MINI, Romedal, 1829-1846 pd00000011547995 mor Oliv Pedersdatter Johan Andersen Ole
9 05.10.1845 MINI, Romedal, 1829-1846 pk00000001668619 mor Oliv Pedersdat. Harstadeie Johan Andersen Petronelle Johansdat.
10 12.11.1847 MINI, Romedal, 1847-1861 pd00000011552055 mor Oliv Pedersdatter Johan Andersen Inger
11 24.08.1851 MINI, Romedal, 1847-1861 pd00000011553489 mor Oliv Pedersdatter Johan Andersen Petronelle
12 10.10.1852 MINI, Romedal, 1847-1861 pk00000001642301 mor Oliv Pedersdatter Gollersrud Johan Andersen Agnete Johansdatter
13 05.10.1856 MINI, Romedal, 1847-1861 pk00000001643240 mor Oliv Pedersdatter Johan Andersen Siri Johansdatter
14 07.10.1860 MINI, Romedal, 1847-1861 pk00000001644128 mor Oliv Pedersdatter Johan Andersen Ole Johansen
15 05.10.1862 MINI, Romedal, 1862-1874 pk00000001655714 mor Oliv Pedersdatter Johan Andersen Inger Johansdatter
16 01.10.1865 MINI, Romedal, 1862-1874 pk00000001656653 mor Oliv Pedersdatter Johan Andersen Petronelle Johansdatter
17 31.12.1865 FOLK, Romedal, 1865-1865 pf01038034001514 folketelt Oliv Pedersdatter 1806 Romedal Romedal: Svebakken Inderst e uden Jord
18 31.12.1875 FOLK, Romedal, 1875-1875 pf01052062001478 Oliv Pedersdatter 1807 Romedal Romedal: Løkenstuen Husmor e Huseierske med Jord
19 01.01.1891 FOLK, Romedal, 1891-1891 pf01052728000814 Olev Pedersdatter 1806 Romedal Romedal: Lokenstuen Logerende hørende til Familien e