Statistikk

De siste endringene

Bruker Tidspunkt PFID Personside Hva ble gjort
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001475, pf01052283001432 Hans Nilsen, 12.03.1842, Turøy, Herlø , pf01052283001432 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001476, pf01052283001432 Synnøva Hermandsdatter, 03.12.1848, Fjeld , pf01052283001432 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001476, pf01052283001431 Synnøva Hermandsdatter, 03.12.1848, Fjeld , pf01052283001431 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001475, pf01052283001431 Hans Nilsen, 12.03.1842, Turøy, Herlø , pf01052283001431 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001428, pf01036691000236 Ingeborg Monsdatter, 1809, Sæbø , Kari Nilsdatter, 14.04.1849, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001427, pf01052283001428 Nils Hansen, 1812, Herlø , Ingeborg Monsdatter, 1809, Sæbø koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001427, pf01036691001475 Nils Hansen, 1812, Herlø , Hans Nilsen, 12.03.1842, Turøy, Herlø koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001488, pf01052283001416 Hans Nilsen, 24.04.1836, Fjeld , Malene Olsdatter, 1843, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001416, pf01036691001480 Malene Olsdatter, 1843, Fjell , Nils Hansen, 31.08.1871, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001416, pf01036691001487 Malene Olsdatter, 1843, Fjell , Marta Hansdatter, 18.09.1879, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001421, pf01036691001488 Britha Monsdatter, 1812, Fjell , Hans Nilsen, 24.04.1836, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001428, pf01036691001475 Ingeborg Monsdatter, 1809, Sæbø , Hans Nilsen, 12.03.1842, Turøy, Herlø koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001427, pf01036691000236 Nils Hansen, 1812, Herlø , Kari Nilsdatter, 14.04.1849, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001458, pf01052283001440 Eli Nilsdatter, 14.12.1845, Fjeld , pf01052283001440 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001444, pf01037322001068 Hans Thorkildsen, 1829, Fjell , Anna Hansdatter, 1860, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001069, pf01037322001068 Gjertrud Mikkelsdatter, 1829, Fjell , Anna Hansdatter, 1860, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001069, pf01036691001436 Gjertrud Mikkelsdatter, 1829, Fjell , Vilhelm Hansen, 14.11.1869, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001444, pf01036691001436 Hans Thorkildsen, 1829, Fjell , Vilhelm Hansen, 14.11.1869, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001069, pf01052283001448 Gjertrud Mikkelsdatter, 1829, Fjell , Jens Hansen, 1864, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001444, pf01052283001451 Hans Thorkildsen, 1829, Fjell , pf01052283001451 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001069, pf01052283001451 Gjertrud Mikkelsdatter, 1829, Fjell , pf01052283001451 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001458, pf01052283001439 Eli Nilsdatter, 14.12.1845, Fjeld , pf01052283001439 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001457, pf01052283001440 Nils Hansen, 13.07.1841, Fjeld , pf01052283001440 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001457, pf01052283001439 Nils Hansen, 13.07.1841, Fjeld , pf01052283001439 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001438, pf01036691001457 Malene Knudsdatter, 1810, Fjell , Nils Hansen, 13.07.1841, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001438, pf01036691003342 Malene Knudsdatter, 1810, Fjell , Kari Hansdatter, 26.03.1848, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001488, pf01052283001418 Hans Nilsen, 24.04.1836, Fjeld , pf01052283001418 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001416, pf01052283001418 Malene Olsdatter, 1843, Fjell , pf01052283001418 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001399, pf01036691001535 Oline Andersdatter, 1821, Fjell , Kristi Andersdatter, 22.02.1848, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001398, pf01052283001399 Ole Nilsen, 1839, Fjell , Oline Andersdatter, 1821, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001412, pf01052283001405 Martha Johannesdatter, 1803, Herlø , Steffen Olsen, 1837, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001406, pf01036691002722 Gjertrud Monsdatter, 1841, Fjell , Anna Steffensdatter Vaage, 14.10.1875, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001405, pf01036691002722 Steffen Olsen, 1837, Fjell , Anna Steffensdatter Vaage, 14.10.1875, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001398, pf01052283001400 Ole Nilsen, 1839, Fjell , pf01052283001400 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001399, pf01052283001400 Oline Andersdatter, 1821, Fjell , pf01052283001400 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001532, pf01052283001392 Bothilde Nilsdatter, 16.07.1841, Fjeld , pf01052283001392 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001152, pf01036691002107 Hans Andersen, 1844, Fjell - 00.10.1903 , Britha Hansdatter Vinnes, 06.09.1865, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001152, pf01052283001392 Hans Andersen, 1844, Fjell - 00.10.1903 , pf01052283001392 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001399, pf01036691001514 Oline Andersdatter, 1821, Fjell , Anne Olsdatter, 16.06.1860, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001398, pf01036691001514 Ole Nilsen, 1839, Fjell , Anne Olsdatter, 16.06.1860, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001406, pf01052283001410 Gjertrud Monsdatter, 1841, Fjell , Gurine Steffensdatter Algerøen, 1868, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001405, pf01052283001410 Steffen Olsen, 1837, Fjell , Gurine Steffensdatter Algerøen, 1868, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001416, pf01052283001420 Malene Olsdatter, 1843, Fjell , pf01052283001420 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001405, pf01052283001406 Steffen Olsen, 1837, Fjell , Gjertrud Monsdatter, 1841, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001488, pf01052283001420 Hans Nilsen, 24.04.1836, Fjeld , pf01052283001420 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001416, pf01036691001313 Malene Olsdatter, 1843, Fjell , Malena Hansdatter, 12.05.1871, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001488, pf01036691001313 Hans Nilsen, 24.04.1836, Fjeld , Malena Hansdatter, 12.05.1871, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001405, pf01036691003322 Steffen Olsen, 1837, Fjell , Ole Steffensen, 06.01.1870, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001406, pf01036691003322 Gjertrud Monsdatter, 1841, Fjell , Ole Steffensen, 06.01.1870, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001406, pf01052283001409 Gjertrud Monsdatter, 1841, Fjell , Malene Steffensdatter, 1865, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001405, pf01052283001409 Steffen Olsen, 1837, Fjell , Malene Steffensdatter, 1865, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001406, pf01052283001408 Gjertrud Monsdatter, 1841, Fjell , pf01052283001408 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001405, pf01052283001408 Steffen Olsen, 1837, Fjell , pf01052283001408 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001444, pf01052283001448 Hans Thorkildsen, 1829, Fjell , Jens Hansen, 1864, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001069, pf01037322001097 Gjertrud Mikkelsdatter, 1829, Fjell , Mikkel Hansen, 1862, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001498, pf01052283001503 Erik Pettersen, 1831, Fjell , pf01052283001503 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001511, pf01052283001503 Gjertrud Nilsdatter, 15.12.1836, Fjeld , pf01052283001503 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001511, pf01052283001502 Gjertrud Nilsdatter, 15.12.1836, Fjeld , pf01052283001502 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001498, pf01052283001502 Erik Pettersen, 1831, Fjell , pf01052283001502 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001511, pf01052283001501 Gjertrud Nilsdatter, 15.12.1836, Fjeld , pf01052283001501 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001504, pf01052283001498 Malene Ivarsdatter, 1802, Fjell , Erik Pettersen, 1831, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001489, pf01037322001124 Jakob Olsen, 1817, Sund , Martha Jakobsdatter, 1824, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001124, pf01052283001492 Martha Jakobsdatter, 1824, Fjell , Jakob Jakobsen, 1864, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001489, pf01036691001499 Jakob Olsen, 1817, Sund , Anders Jakobsen, 13.12.1868, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001489, pf01052283001492 Jakob Olsen, 1817, Sund , Jakob Jakobsen, 1864, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001124, pf01052283001491 Martha Jakobsdatter, 1824, Fjell , Ole Jakobsen, 1849, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001489, pf01052283001491 Jakob Olsen, 1817, Sund , Ole Jakobsen, 1849, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001498, pf01052283001501 Erik Pettersen, 1831, Fjell , pf01052283001501 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001511, pf01036691001253 Gjertrud Nilsdatter, 15.12.1836, Fjeld , Nils Eriksen Muren, 13.06.1859, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001584, pf01036691001523 Mons Olsen, 11.06.1831, Fjeld , Engel Nilsen, 07.01.1851, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001198, pf01036691001523 Martha Olsdatter, 1828, Fjell , Engel Nilsen, 07.01.1851, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001198, pf01036691001569 Martha Olsdatter, 1828, Fjell , Ole Nilsen, 10.08.1849, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001584, pf01036691001569 Mons Olsen, 11.06.1831, Fjeld , Ole Nilsen, 10.08.1849, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001198, pf01052283001519 Martha Olsdatter, 1828, Fjell , pf01052283001519 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001584, pf01037322002481 Mons Olsen, 11.06.1831, Fjeld , Mikkel Nilsen, 1852, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001198, pf01037322002481 Martha Olsdatter, 1828, Fjell , Mikkel Nilsen, 1852, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001498, pf01036691001253 Erik Pettersen, 1831, Fjell , Nils Eriksen Muren, 13.06.1859, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001498, pf01036691001511 Erik Pettersen, 1831, Fjell , Gjertrud Nilsdatter, 15.12.1836, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001198, pf01052283001518 Martha Olsdatter, 1828, Fjell , pf01052283001518 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001584, pf01052283001518 Mons Olsen, 11.06.1831, Fjeld , pf01052283001518 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001124, pf01036691001499 Martha Jakobsdatter, 1824, Fjell , Anders Jakobsen, 13.12.1868, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001489, pf01052283001494 Jakob Olsen, 1817, Sund , Mari Jakobsdatter, 1851, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001455, pf01036691001447 Guri Grimsdatter, 1846, Fjell , Hans Knutsen, 20.03.1874, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001453, pf01036691002448 Knud Hansen, 23.02.1834, Fjeld , Anna Knutsdatter Pollen, 07.09.1877, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001453, pf01052283001455 Knud Hansen, 23.02.1834, Fjeld , Guri Grimsdatter, 1846, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001453, pf01036691001455 Knud Hansen, 23.02.1834, Fjeld , Mathias Knutsen, 11.07.1889, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001455, pf01036691001455 Guri Grimsdatter, 1846, Fjell , Mathias Knutsen, 11.07.1889, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001455, pf01036691002448 Guri Grimsdatter, 1846, Fjell , Anna Knutsdatter Pollen, 07.09.1877, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001455, pf01037322001087 Guri Grimsdatter, 1846, Fjell , Grim Knudsen, 1883, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001069, pf01052283001446 Gjertrud Mikkelsdatter, 1829, Fjell , Thorkild Hansen, 1857, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001444, pf01037322001097 Hans Thorkildsen, 1829, Fjell , Mikkel Hansen, 1862, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001444, pf01052283001446 Hans Thorkildsen, 1829, Fjell , Thorkild Hansen, 1857, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001444, pf01037322001069 Hans Thorkildsen, 1829, Fjell , Gjertrud Mikkelsdatter, 1829, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001455, pf01036691001454 Guri Grimsdatter, 1846, Fjell , Nils Knutsen, 08.08.1886, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001462, pf01052283001466 Thomas Nilsen, 1832, Fjell , pf01052283001466 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001462, pf01036691001551 Thomas Nilsen, 1832, Fjell , Thomas Thomasen, 05.07.1864, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001168, pf01052283001475 Peder Nilsen, 1827, Fjell , Martha Iversdatter, 1819, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001168, pf01052283001478 Peder Nilsen, 1827, Fjell , pf01052283001478 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001483, pf01037322001163 Hans Iversen, 1813, Fjell , Guri Andersdatter, 1828, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001489, pf01036691001491 Jakob Olsen, 1817, Sund , Gjertrud Jakobsdatter, 13.07.1861, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001124, pf01052283001494 Martha Jakobsdatter, 1824, Fjell , Mari Jakobsdatter, 1851, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001475, pf01052283001478 Martha Iversdatter, 1819, Fjell , pf01052283001478 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001462, pf01052283001463 Thomas Nilsen, 1832, Fjell , Martha Ingebrigtsdatter, 1849, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001462, pf01036691001466 Thomas Nilsen, 1832, Fjell , Nils Thomasen, 16.04.1860, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001467, pf01036691001364 Martha Mikkelsdatter, 1812, Fjell , Brita Nilsdatter, 03.02.1851, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001467, pf01052283001462 Martha Mikkelsdatter, 1812, Fjell , Thomas Nilsen, 1832, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001463, pf01052283001466 Martha Ingebrigtsdatter, 1849, Fjell , pf01052283001466 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001532, pf01036691002107 Bothilde Nilsdatter, 16.07.1841, Fjeld , Britha Hansdatter Vinnes, 06.09.1865, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001381, pf01052283001382 Bothilde Olsdatter, 1847, Fjell , pf01052283001382 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001307, pf01037322000885 Guri Hendriksdatter, 1795, Fjell , Vensens Pedersen, 1841, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322000891, pf01052283001299 Fredrik Nilsen, 1830, Fjell , pf01052283001299 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322000886, pf01052283001306 Anna Johannesdatter, 1835, Sæbø , pf01052283001306 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322000885, pf01052283001306 Vensens Pedersen, 1841, Fjell , pf01052283001306 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322000886, pf01052283001305 Anna Johannesdatter, 1835, Sæbø , pf01052283001305 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322000891, pf01036691003053 Fredrik Nilsen, 1830, Fjell , Britha Fredriksdatter Fjereide, 25.02.1858, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001291, pf01052283001292 Nils Andersen, 1822, Fjell , Astrid Nilsdatter, 1822, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001292, pf01036691001236 Astrid Nilsdatter, 1822, Fjell , Marta Nilsdatter, 06.01.1852, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001291, pf01036691001204 Nils Andersen, 1822, Fjell , Anna Nilsdatter, 21.12.1863, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001291, pf01036691001236 Nils Andersen, 1822, Fjell , Marta Nilsdatter, 06.01.1852, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001292, pf01052283001293 Astrid Nilsdatter, 1822, Fjell , Anders Nilsen, 1859, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001291, pf01052283001293 Nils Andersen, 1822, Fjell , Anders Nilsen, 1859, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322000885, pf01052283001305 Vensens Pedersen, 1841, Fjell , pf01052283001305 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001276, pf01052283001313 Guri Pedersdatter, 25.02.1844, Fjeld , pf01052283001313 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001318, pf01052283001321 Ole Magnesen, 1821, Fjell , Mons Olsen, 1860, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001319, pf01052283001321 Jørgina Johannesdatter, 1827, Fjell , Mons Olsen, 1860, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001319, pf01036691000918 Jørgina Johannesdatter, 1827, Fjell , Johannes Olsen, 25.03.1847, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001318, pf01036691000918 Ole Magnesen, 1821, Fjell , Johannes Olsen, 25.03.1847, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001318, pf01052283001319 Ole Magnesen, 1821, Fjell , Jørgina Johannesdatter, 1827, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001318, pf01052283001322 Ole Magnesen, 1821, Fjell , Magne Olsen, 1864, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001319, pf01052283001322 Jørgina Johannesdatter, 1827, Fjell , Magne Olsen, 1864, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001276, pf01052283001312 Guri Pedersdatter, 25.02.1844, Fjeld , Martha Hansdatter, Etter 1865, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001275, pf01052283001313 Hans Monsen, 02.09.1842, Fjeld , pf01052283001313 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001275, pf01052283001312 Hans Monsen, 02.09.1842, Fjeld , Martha Hansdatter, Etter 1865, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001276, pf01052283001311 Guri Pedersdatter, 25.02.1844, Fjeld , pf01052283001311 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001275, pf01052283001311 Hans Monsen, 02.09.1842, Fjeld , pf01052283001311 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001292, pf01036691001204 Astrid Nilsdatter, 1822, Fjell , Anna Nilsdatter, 21.12.1863, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001288, pf01037322000869 Jakobi Jakobsdatter, 1805, Bergen , Anna Johannesdatter, 1831, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001164, pf01052283001168 Martha Olsdatter, 1819, Fjell , Guri Monsdatter, 1865, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001163, pf01052283001168 Ole Andersen, 1809, Fjell , Guri Monsdatter, 1865, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001476, pf01036691000236 Synnøva Hermandsdatter, 03.12.1848, Fjeld , Kari Nilsdatter, 14.04.1849, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001475, pf01036691000236 Hans Nilsen, 12.03.1842, Turøy, Herlø , Kari Nilsdatter, 14.04.1849, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001455, pf01036691001455 Guri Grimsdatter, 1846, Fjell , Mathias Knutsen, 11.07.1889, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001088, pf01036691004231 Anna Eriksdatter, 1840, Fjell , Anders Monssen, 11.12.1861, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001088, pf01036691003052 Anna Eriksdatter, 1840, Fjell , Engel Monsen Fjereide, 27.02.1867, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001088, pf01036691000730 Anna Eriksdatter, 1840, Fjell , Synnøva Monsdatter, 28.05.1865, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001087, pf01052283001088 Mons Andersen, 1835, Fjell , Anna Eriksdatter, 1840, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001088, pf01052283001093 Anna Eriksdatter, 1840, Fjell , pf01052283001093 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001088, pf01052283001092 Anna Eriksdatter, 1840, Fjell , pf01052283001092 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001088, pf01036691002884 Anna Eriksdatter, 1840, Fjell , Andreas Monssen Knapskog, 26.02.1868, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001453, pf01036691001455 Knud Hansen, 23.02.1834, Fjeld , Mathias Knutsen, 11.07.1889, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001463, pf01052283001466 Martha Ingebrigtsdatter, 1849, Fjell , pf01052283001466 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001220, pf01052283001280 Ole Andersen, 01.03.1850, Fjeld , pf01052283001280 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001277, pf01037322000880 Malene Olsdatter, 1821, Fjell , Anders Andersen, 1854, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001221, pf01052283001280 Anna Andersdatter, 22.04.1850, Fjeld , pf01052283001280 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322000869, pf01052283001287 Anna Johannesdatter, 1831, Fjell , pf01052283001287 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322000868, pf01052283001287 Jakob Andersen, 1831, Fjell , pf01052283001287 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001277, pf01036691001220 Malene Olsdatter, 1821, Fjell , Ole Andersen, 01.03.1850, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322000895, pf01052283001271 Jakob Johannesen, 1845, Fjell , pf01052283001271 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001462, pf01052283001463 Thomas Nilsen, 1832, Fjell , Martha Ingebrigtsdatter, 1849, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001463, pf01036691001466 Martha Ingebrigtsdatter, 1849, Fjell , Nils Thomasen, 16.04.1860, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001463, pf01036691001551 Martha Ingebrigtsdatter, 1849, Fjell , Thomas Thomasen, 05.07.1864, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001239, pf01052283001271 Marta Monsdatter, 18.03.1851, Fjeld , pf01052283001271 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001327, pf01052283001332 Kari Haakonsdatter, 1832, Fjell , pf01052283001332 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001260, pf01052283001332 Anders Andersen, 1833, Fjeld , pf01052283001332 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001368, pf01052283001370 Martha Nilsdatter, 1838, Fjell , pf01052283001370 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001361, pf01052283001362 Nils Thorkildsøn, 1814, Fjell , Kari Andersdatter, 1817, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001367, pf01052283001370 Ole Samuelsen, 1844, Meland , pf01052283001370 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001368, pf01052283001369 Martha Nilsdatter, 1838, Fjell , pf01052283001369 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001367, pf01052283001369 Ole Samuelsen, 1844, Meland , pf01052283001369 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001361, pf01036691001294 Nils Thorkildsøn, 1814, Fjell , Anders Nilsen, 02.02.1851, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001362, pf01036691001294 Kari Andersdatter, 1817, Fjell , Anders Nilsen, 02.02.1851, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001309, pf01052283001353 Mons Jakobsen, 1819, Fjell , Kari Thomasdatter, 1829, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001353, pf01036691002512 Kari Thomasdatter, 1829, Fjell , Anna Monsdatter Langøen, 21.02.1864, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001353, pf01052283001357 Kari Thomasdatter, 1829, Fjell , pf01052283001357 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001309, pf01052283001357 Mons Jakobsen, 1819, Fjell , pf01052283001357 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001356, pf01052283001357 Nils Thomasen, 1849, Fjell , pf01052283001357 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001367, pf01052283001368 Ole Samuelsen, 1844, Meland , Martha Nilsdatter, 1838, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001375, pf01036691002429 Kristi Andersdatter, 1849, Fjell , Guri Malena Andersdatter, 21.02.1873, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001379, pf01036691000544 Lars Olsen, 1823, Fjell , Ole Olsen Nese, 25.12.1865, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001380, pf01036691000544 Malene Jensdatter, 1826, Fjell , Ole Olsen Nese, 25.12.1865, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001380, pf01052283001382 Malene Jensdatter, 1826, Fjell , pf01052283001382 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001379, pf01052283001382 Lars Olsen, 1823, Fjell , pf01052283001382 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001379, pf01052283001380 Lars Olsen, 1823, Fjell , Malene Jensdatter, 1826, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001375, pf01037322000985 Kristi Andersdatter, 1849, Fjell , Anders Olsen, 1842, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001375, pf01037322000986 Kristi Andersdatter, 1849, Fjell , pf01037322000986 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001374, pf01036691002429 pf01052283001374 , Guri Malena Andersdatter, 21.02.1873, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001374, pf01052283001375 pf01052283001374 , Kristi Andersdatter, 1849, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001375, pf01037322000987 Kristi Andersdatter, 1849, Fjell , pf01037322000987 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001375, pf01037322000989 Kristi Andersdatter, 1849, Fjell , pf01037322000989 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001353, pf01036691002504 Kari Thomasdatter, 1829, Fjell , Marta Monsdatter Angeltveit, 17.01.1869, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322001309, pf01052283001358 Mons Jakobsen, 1819, Fjell , pf01052283001358 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001260, pf01052283001327 Anders Andersen, 1833, Fjeld , Kari Haakonsdatter, 1832, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001260, pf01036691000938 Anders Andersen, 1833, Fjeld , Nils Andersen, 12.08.1858, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001309, pf01052283001339 Elisabet Olsdatter, 25.08.1825, Sund , Malene Ingebrigtsdatter, 1856, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322000975, pf01052283001339 Ingebrigt Ivarsen, 1827, Fjell , Malene Ingebrigtsdatter, 1856, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001309, pf01036691001418 Elisabet Olsdatter, 25.08.1825, Sund , Lars Ingebrigtsen, 16.05.1868, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001327, pf01036691000938 Kari Haakonsdatter, 1832, Fjell , Nils Andersen, 12.08.1858, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001260, pf01052283001329 Anders Andersen, 1833, Fjeld , Anders Andersen, 1862, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001260, pf01052283001331 Anders Andersen, 1833, Fjeld , pf01052283001331 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001327, pf01052283001331 Kari Haakonsdatter, 1832, Fjell , pf01052283001331 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001327, pf01052283001330 Kari Haakonsdatter, 1832, Fjell , Kari Andersdatter, 1864, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001260, pf01052283001330 Anders Andersen, 1833, Fjeld , Kari Andersdatter, 1864, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001327, pf01052283001329 Kari Haakonsdatter, 1832, Fjell , Anders Andersen, 1862, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322000975, pf01036691001418 Ingebrigt Ivarsen, 1827, Fjell , Lars Ingebrigtsen, 16.05.1868, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001344, pf01052283001349 Britha Nilsdatter, 1836, Fjell , pf01052283001349 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001344, pf01052283001345 Britha Nilsdatter, 1836, Fjell , Iver Johannesen, 1862, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001343, pf01036691001321 Johannes Iversen, 1832, Fjell , Nils Johannesen, 10.01.1864, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001343, pf01052283001345 Johannes Iversen, 1832, Fjell , Iver Johannesen, 1862, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001343, pf01052283001344 Johannes Iversen, 1832, Fjell , Britha Nilsdatter, 1836, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001353, pf01052283001358 Kari Thomasdatter, 1829, Fjell , pf01052283001358 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001344, pf01036691001321 Britha Nilsdatter, 1836, Fjell , Nils Johannesen, 10.01.1864, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001343, pf01052283001347 Johannes Iversen, 1832, Fjell , Lars Johannesen, 1868, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001343, pf01052283001349 Johannes Iversen, 1832, Fjell , pf01052283001349 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001344, pf01036691001015 Britha Nilsdatter, 1836, Fjell , Marta Johannesdatter, 03.04.1871, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001343, pf01036691001015 Johannes Iversen, 1832, Fjell , Marta Johannesdatter, 03.04.1871, Fjeld koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001344, pf01052283001347 Britha Nilsdatter, 1836, Fjell , Lars Johannesen, 1868, Fjell koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01036691001584, pf01052283001519 Mons Olsen, 11.06.1831, Fjeld , pf01052283001519 koblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001518 Ole Monsen, 10.07.1865, Fjeld lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012926690 Jens Petter Jarman, 1773 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012928538 Jens Petter Jarman, 1773 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012925876 Jens Petter Jarman, 1773 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pf01052090004519 Jens Peter Haanshus, 26.03.1825, Trondhjem lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012926097 Mari Hansd. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pv00000001649975 Jens Petter Jarman, 1773 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pf01058253000080 Jens Petter Jarman, 1773 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012925555 Jens Simensen lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012928539 Maren Elisabeth lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012926691 Maren Elisabeth lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012925877 Maren Elisabeth lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012927591 Mari Hansd. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012928056 Mari Hansd. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012924862 Jens Hanssen lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 PFd00119940203M11023A Jens Heggeset, 19.10.1915 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 PFd00119940128M11030A Jens Heggeset, 19.10.1915 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012925484 Marit Iversd. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012929654 Jens Hanssen lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012928055 Jens Hanssen lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012929655 Mari Hansd. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012924863 Mari Hansd. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012926096 Jens Hanssen lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012927590 Jens Hanssen lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012927365 Jens Simensen lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pv00000001650061 Jens Simensen lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001405 Steffen Olsen, 1837, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002127 Gjertrud Monsdatter, 1841, Fjell lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000007206194 Anne Pedersdr lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000007200506 Anne Pedersdr lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000007189013 Anne Larsd. lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001406 Gjertrud Monsdatter, 1841, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002131 Malene Steffensdatter, 1865, Fjell lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000007206192 Anne Jakobsdatter, 31.08.1828, Land, Gudbrandsdalen - 1898, Tjelle, Møre og Romsdal lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001412 Martha Johannesdatter, 1803, Herlø lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002130 Martha Johannesdatter, 1803, Herlø lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001409 Malene Steffensdatter, 1865, Fjell lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000007191828 Anne Larsd. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000007189012 Jacob Jacobs. lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002138 Synneve Andersdatter, 1851, Fjell lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pv00000001650062 Berit Andersd. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012927366 Berit Andersd. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012925556 Berit Andersd. lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001394 Synneve Andersdatter, 1851, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002134 Ole Nilsen, 1839, Fjell lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000007191827 Jacob Jacobs. lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001399 Oline Andersdatter, 1821, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002135 Oline Andersdatter, 1821, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001398 Ole Nilsen, 1839, Fjell lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pv00000001649852 Marit Iversd. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012925483 Johanes Olsen lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001361 Nils Thorkildsøn, 1814, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002009 Kari Andersdatter, 1817, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002008 Nils Thorkildsøn, 1814, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001356 Nils Thomasen, 1849, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002020 Nils Thomasen, 1849, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001362 Kari Andersdatter, 1817, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240000103 Malene Steffensdatter, 1826, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002552 Martha Nilsdatter, 1838, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002679 Ole Samuelsen, 1844, Meland lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001367 Ole Samuelsen, 1844, Meland lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001364 Malene Steffensdatter, 1826, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001353 Kari Thomasdatter, 1829, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002017 Kari Thomasdatter, 1829, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001339 Malene Ingebrigtsdatter, 1856, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002035 Malene Ingebrigtsdatter, 1856, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001330 Kari Andersdatter, 1864, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002617 Kari Andersdatter, 1864, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002027 Iver Johannesen, 1862, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001345 Iver Johannesen, 1862, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001343 Johannes Iversen, 1832, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002025 Johannes Iversen, 1832, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001344 Britha Nilsdatter, 1836, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002026 Britha Nilsdatter, 1836, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001368 Martha Nilsdatter, 1838, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001374 Anders Olsen, 1842, Fjell lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012927785 Hans Olsen lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012928832 Hans Olsen lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012926207 Hans Olsen lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pu00000000091123 Mari Iversdatter, 1807, Nordre Fron lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pf01038060000471 Mari Iversdatter, 1807, Nordre Fron lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012926208 Marit Hansd. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012927786 Marit Hansd. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pv00000001649851 Johanes Olsen lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pf01038060000472 Hans Pedersen, 1833, Nordre Fron lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pu00000000091126 Hans Pedersen, 1833, Nordre Fron lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000012928833 Marit Hansd. lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038244001475 Anders Halvorsen, 1855, Meland lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001384 Anders Halvorsen, 1855, Meland lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001375 Kristi Andersdatter, 1849, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002559 Kristi Andersdatter, 1849, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002690 Anders Olsen, 1842, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01037322000985 Anders Olsen, 1842, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002146 Lars Olsen, 1823, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001379 Lars Olsen, 1823, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001381 Bothilde Olsdatter, 1847, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002068 Bothilde Olsdatter, 1847, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001380 Malene Jensdatter, 1826, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002147 Malene Jensdatter, 1826, Fjell lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000007253098 Halsten lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000007251839 Halsten lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001463 Martha Ingebrigtsdatter, 1849, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002049 Martha Iversdatter, 1819, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002034 Martha Ingebrigtsdatter, 1849, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001467 Martha Mikkelsdatter, 1812, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002092 Martha Mikkelsdatter, 1812, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001475 Martha Iversdatter, 1819, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002052 Anna Iversdatter, 1808, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002708 Isak Mikkelsen, 1859, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001477 Guri Iversdatter, 1812, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002053 Guri Iversdatter, 1812, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001476 Anna Iversdatter, 1808, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001462 Thomas Nilsen, 1832, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002088 Thomas Nilsen, 1832, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001448 Jens Hansen, 1864, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002104 Jens Hansen, 1864, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001446 Thorkild Hansen, 1857, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002101 Thorkild Hansen, 1857, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002060 Guri Grimsdatter, 1846, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001455 Guri Grimsdatter, 1846, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001458 Guri Jakobsdatter, 1812, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002108 Guri Jakobsdatter, 1812, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001457 Mari Mikkelsdatter, 1862, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002709 Mari Mikkelsdatter, 1862, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001479 Isak Mikkelsen, 1859, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002581 Severina Severinsdatter, 1859, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002066 Malene Ivarsdatter, 1802, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001504 Malene Ivarsdatter, 1802, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001498 Erik Pettersen, 1831, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002064 Erik Pettersen, 1831, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001494 Mari Jakobsdatter, 1851, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240001788 Erik Nilsen, 1831, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001505 Erik Nilsen, 1831, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001509 Ole Olsen, 1806, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002253 Ole Olsen, 1806, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001506 Bothilde Olsdatter, 1857, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240000533 Bothilde Olsdatter, 1857, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002074 Mari Jakobsdatter, 1851, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001491 Ole Jakobsen, 1849, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002216 Villam Eriksen, 1858, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001483 Hans Iversen, 1813, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002056 Hans Iversen, 1813, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001480 Severina Severinsdatter, 1859, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001485 Villam Eriksen, 1858, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001489 Jakob Olsen, 1817, Sund lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002073 Ole Jakobsen, 1849, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002071 Jakob Olsen, 1817, Sund lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001492 Jakob Jakobsen, 1864, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002076 Jakob Jakobsen, 1864, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001444 Hans Thorkildsen, 1829, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002099 Hans Thorkildsen, 1829, Fjell lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000007192265 Jacob Halstensen, 1788 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000007192266 Anne Pedersdr lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pu00000000029022 Jacob Halstensen, 1788 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pf01058264001579 Jacob Halstensen, 1788 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000007206193 Jacob Halstensen, 1788 lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240001866 Malene Olsdatter, 1843, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001416 Malene Olsdatter, 1843, Fjell lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000005492388 Halsten Jacobsen, 1765 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000005491797 Halsten Jacobsen, 1765 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000005493811 Halsten Jacobsen, 1765 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000005611822 Halsten Jacobsen, 1765 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000007200505 Jacob Halstensen, 1788 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000002445822 Marie Olsd., 18.67.1906 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000003648946 Ragndi Olesd. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000003647401 Halsteen Oles. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000003648945 Halsteen Oles. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pg00000001705646 Halsten, 1641 - 1717 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000003647402 Ragndi Olesd. lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000002447514 Halstein Olsen, 18.51.1906 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000002449408 Marie Olsd., 18.67.1906 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000002447515 Marie Olsd., 18.67.1906 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000002445821 Halstein Olsen, 18.51.1906 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000002449407 Halstein Olsen, 18.51.1906 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pf01058264001577 Halsten Jacobsen, 1765 lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002080 Britha Monsdatter, 1812, Fjell lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000005613005 Ane Olsdatter, 1770 lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002118 Nils Hansen, 1812, Herlø lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000005612336 Ane Olsdatter, 1770 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000005613004 Halsten Jacobsen, 1765 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000005612335 Halsten Jacobsen, 1765 lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001427 Nils Hansen, 1812, Herlø lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002119 Ingeborg Monsdatter, 1809, Sæbø lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001438 Malene Knudsdatter, 1810, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002112 Malene Knudsdatter, 1810, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002120 Hans Nilsen, 12.03.1842, Turøy, Herlø lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001428 Ingeborg Monsdatter, 1809, Sæbø lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001424 Marta Nilsdatter, 1857, Fjell lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pt00000000208009 Halsten Jacobsen, 1765 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000005491798 Ane Olsdatter, 1770 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000005493812 Ane Olsdatter, 1770 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000005611823 Ane Olsdatter, 1770 lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001421 Britha Monsdatter, 1812, Fjell lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pd00000005492389 Ane Olsdatter, 1770 lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pf01058264001578 Ane Olsdatter, 1770 lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001423 Kristi Nilsdatter, 1847, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002122 Kristi Nilsdatter, 1847, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01052283001422 Jakob Monsen, 1824, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002082 Jakob Monsen, 1824, Fjell lenket
Preben Jonassen 2018-06-18 pf01036431003159 Jens Peter Haanshus, 26.03.1825, Trondhjem delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240002126 Steffen Olsen, 1837, Fjell lenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-18 pf01038240001646 Kari Rasmusdatter, 1851, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01052283000571, pf01052283000576 Britha Nilsdatter, 1832, Fjell , Ingeborg Pedersdatter, 1858, Fjell dekoblet
Preben Jonassen 2018-06-16 pf01038227001108, pk00000000482849 Anna Larsdatter Berget, 1801, Qvindherreds - 1881 , Bertel (Bærtel) Ommundsen (Amundsen) Grønaas, 1831, Kvinnherad, Hordaland - 31.01.1883, Finnaas, Hordaland dekoblet
Preben Jonassen 2018-06-16 pf01038227001108, pf01038227001109 Anna Larsdatter Berget, 1801, Qvindherreds - 1881 , pf01038227001109 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01052283000570, pf01052283000576 Peder Nilsøn, 1829, Sund , Ingeborg Pedersdatter, 1858, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01052283000601, pf01052283000607 Ingeborg Hansdatter, 1834, Fjell , pf01052283000607 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01052283000601, pf01052283000605 Ingeborg Hansdatter, 1834, Fjell , pf01052283000605 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01052283000601, pf01036691000561 Ingeborg Hansdatter, 1834, Fjell , Anna Nilsdatter, 22.09.1852, Fjeld dekoblet
Preben Jonassen 2018-06-16 pf01038227001107, pf01038227001109 Ommund Bærtelsen Berthelsen Grønaas, 1806, Finaas Præstegjeld - 1877 , pf01038227001109 dekoblet
Preben Jonassen 2018-06-16 pf01038227001108, pf01038227001110 Anna Larsdatter Berget, 1801, Qvindherreds - 1881 , pf01038227001110 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01036691004046, pf01036691004041 Hans Ingebrigtsen, 12.09.1845, Fjeld , Nils Olsen, 26.03.1863, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01052283000367, pf01036691004041 Anne Rasmusdatter, 1828, Fjell , Nils Olsen, 26.03.1863, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01052283000367, pf01036691004046 Anne Rasmusdatter, 1828, Fjell , Hans Ingebrigtsen, 12.09.1845, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01052283000470, pf01037322000002 Søren Jensøn, 1866, Sund , Kristi Klementsdatter, 1827, Sund dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01052283000470, pf01037322000001 Søren Jensøn, 1866, Sund , Jens Nilsen, 1825, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01037322000002, pf01037322000001 Kristi Klementsdatter, 1827, Sund , Jens Nilsen, 1825, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01037322000002, pf01037322000001 Kristi Klementsdatter, 1827, Sund , Jens Nilsen, 1825, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01037322000001, pf01036691000004 Jens Nilsen, 1825, Fjell , Kristi Jensdatter, 27.01.1869, Trengereid, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01052283000601, pf01052283000604 Ingeborg Hansdatter, 1834, Fjell , Kristi Nilsdatter, 1865, Fjell dekoblet
Preben Jonassen 2018-06-16 pf01038227001107, pk00000000482849 Ommund Bærtelsen Berthelsen Grønaas, 1806, Finaas Præstegjeld - 1877 , Bertel (Bærtel) Ommundsen (Amundsen) Grønaas, 1831, Kvinnherad, Hordaland - 31.01.1883, Finnaas, Hordaland dekoblet
Lars Holden 2018-06-16 pd00000007529460 Mathias Abel, 1828, t %Bergen% delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01052283000601, pf01052283000603 Ingeborg Hansdatter, 1834, Fjell , pf01052283000603 dekoblet
Lars Holden 2018-06-16 pd00000007529461 Magdalene Lossius delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01052283000600, pf01052283000601 Nils Mikkelsøn, 1824, Fjell , Ingeborg Hansdatter, 1834, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-16 pf01052283000601, pf01052283000602 Ingeborg Hansdatter, 1834, Fjell , pf01052283000602 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-15 pf01052283000324 Brita Paulsdatter Ekerhovde, 25.12.1868, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-15 pf01038240000300 Nils Olsen, 1805, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-14 pf01052283000182, pf01037322003239 Guri Olsdatter, 1839, Fjell , Mikkel Endresen, 1852, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-14 pf01052283000182, pf01036691002638 Guri Olsdatter, 1839, Fjell , Britha Endresdatter Foldenes, 10.09.1855, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-14 pf01052283000182, pf01037322003241 Guri Olsdatter, 1839, Fjell , Mons Endresen, 1867, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-14 pf01052283000182, pf01036691004283 Guri Olsdatter, 1839, Fjell , Ola Endresen, 14.09.1861, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-14 pf01036691002868, pf01036691004228 Nils Anderssen Spjell, 09.01.1858, Fjeld , Anna Malena Nilsdatter Spjell, 24.01.1896, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-14 pf01036691002869, pf01036691002872 Synneva Olsdatter Spjell, 28.12.1863, Fjeld , Anna Malena Nilsdatter Spjell, 24.01.1896, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-14 pf01036691002868, pf01036691002872 Nils Anderssen Spjell, 09.01.1858, Fjeld , Anna Malena Nilsdatter Spjell, 24.01.1896, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-14 pf01036691002869, pf01036691004228 Synneva Olsdatter Spjell, 28.12.1863, Fjeld , Anna Malena Nilsdatter Spjell, 24.01.1896, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-14 pf01052283000182, pf01052283000171 Guri Olsdatter, 1839, Fjell , Nils Endresen, 1864, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-14 pf01037322003238, pf01052283000182 Endre Mikkelsen, 1829, Fjell , Guri Olsdatter, 1839, Fjell dekoblet
Chris Nyborg 2018-06-12 pf01037391002135 Elias Olsen Rekdal, 28.10.1882, Vestnes delenket
Chris Nyborg 2018-06-12 pf01036770003144 Elias Olsen Rekdal, 28.10.1882, Vestnes delenket
Chris Nyborg 2018-06-12 pf01037391002296 Elias Olsen Rekdal, 28.10.1882, Vestnes delenket
Chris Nyborg 2018-06-08 pd00000003341455 Else Wiviche Hougsund Johansd., 1763 delenket
Amund Pedersen 2018-06-08 pf01058342002210 Karl Ingvorsen, 1760 delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-05 pf01037333000875 Martine Elisabeth Martinusdatter Nørland, f. Nevdal, 06.11.1878, Bergen delenket
Lars Holden 2018-06-04 pd00000004575005, pf01058396000654 pd00000004575005 , Christine Ørbech Rumohr, f. Munthe, 1757 - 1803 dekoblet
Lars Holden 2018-06-04 pd00000001344246, pd00000004575005 Gerhard Munthe, 1726 - 1785 , pd00000004575005 dekoblet
Chris Nyborg 2018-06-03 pd00000004789395 Kirstie Johannesdatter, 1725 - 1762 delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-03 pf01038245003090 Kari Mikkelsdatter, 01.02.1858, Herlø delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-03 pf01038240007326 Ole Jensen Poleidet, 03.02.1857, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-06-03 pf01052289002424 Kari Mikkelsdatter, 01.02.1858, Herlø delenket
Ola Hjelen 2018-06-02 pd00000010966056 Augen Hansen, 1793 delenket
Chris Nyborg 2018-05-31 pf01036373007759, pf01036373007761 Ruth Hansen, Drammen , Finn Hansen, Bærum dekoblet
Chris Nyborg 2018-05-31 pf01036373007759, pf01036373007762 Ruth Hansen, Drammen , Ragnhild Hansen, Bærum dekoblet
Chris Nyborg 2018-05-31 pf01036373007759, pf01036373007760 Ruth Hansen, Drammen , Olaf Ragnv. Hansen, Bærum dekoblet
Chris Nyborg 2018-05-31 pf01036373007759, pf01036373007764 Ruth Hansen, Drammen , pf01036373007764 dekoblet
Chris Nyborg 2018-05-31 pf01036373007758, pf01036373007763 pf01036373007758 , Valborg Hansen, Bærum dekoblet
Chris Nyborg 2018-05-31 pf01036373007758, pf01036373007764 pf01036373007758 , pf01036373007764 dekoblet
Chris Nyborg 2018-05-31 pf01036373007758, pf01036373007765 pf01036373007758 , pf01036373007765 dekoblet
Chris Nyborg 2018-05-31 pf01036373007758, pf01036373007762 pf01036373007758 , Ragnhild Hansen, Bærum dekoblet
Chris Nyborg 2018-05-31 pf01036373007758, pf01036373007761 pf01036373007758 , Finn Hansen, Bærum dekoblet
Chris Nyborg 2018-05-31 pf01036373007759, pf01036373007763 Ruth Hansen, Drammen , Valborg Hansen, Bærum dekoblet
Chris Nyborg 2018-05-31 pf01036373007759, pf01036373007765 Ruth Hansen, Drammen , pf01036373007765 dekoblet
Chris Nyborg 2018-05-31 pf01036373007758, pf01036373007759 pf01036373007758 , Ruth Hansen, Drammen dekoblet
Chris Nyborg 2018-05-31 pf01036373007758, pf01036373007760 pf01036373007758 , Olaf Ragnv. Hansen, Bærum dekoblet
Aase Sæther 2018-05-30 pd00000009071797 Brite Jonsd., 1801 delenket
Aase Sæther 2018-05-30 pf01072227002122, pf01072227002123 Mari Pedersd., 1779 , pf01072227002123 dekoblet
Aase Sæther 2018-05-30 pf01058409001767, pf01072227002123 Stephan Jonssen, 1789 , pf01072227002123 dekoblet
Aase Sæther 2018-05-30 pf01072227002123 Jon Stephanssen Stephans. delenket
Aase Sæther 2018-05-29 pd00000009072656, pf01072227002111 Jøde Christensdr., 1804 , Jetmund Abrahs. Houge, 1789 dekoblet
Lars Holden 2018-05-29 pf01058409001724, pv00000000886767 Aleth Olsdatter, 1724 - 1804, Mardal , pv00000000886767 dekoblet
Lars Holden 2018-05-29 pf01058409001724, pf01058409001716 Aleth Olsdatter, 1724 - 1804, Mardal , Kristi Nilsdatter, 1763 dekoblet
Aase Sæther 2018-05-28 pf01058409002396, pv00000000010936 pf01058409002396 , Christense Pedersdtr, 1744 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-28 pf01036691000960, pf01036691000961 Berta Nilsdatter, 18.02.1876, Fjeld , pf01036691000961 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-28 pf01036691000960, pf01036691000962 Berta Nilsdatter, 18.02.1876, Fjeld , pf01036691000962 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-28 pf01037322002240 Berta Nilsdatter, 18.02.1876, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-28 pf01052283002905, pf01037335005301 pf01052283002905 , Benjamin Magnussen, 1847, Strusshamn, Askøy dekoblet
Aase Sæther 2018-05-28 pv00000000010935, pf01058409002396 pv00000000010935 , pf01058409002396 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-28 pf01036691000959, pf01036691000960 Hans Nilsen, 06.04.1874, Fjeld , Berta Nilsdatter, 18.02.1876, Fjeld dekoblet
Aase Sæther 2018-05-28 pf01058409001715, pf01058409001719 Ole Olssen, 1769 - 1849, Øvrebotten, Bremanger , pf01058409001719 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-28 pf01036691003041, pf01036691000960 Nikolai Jensen Fjereide, 22.12.1845, Fjeld , Berta Nilsdatter, 18.02.1876, Fjeld dekoblet
Aase Sæther 2018-05-28 pf01058409001715, pf01058409001720 Ole Olssen, 1769 - 1849, Øvrebotten, Bremanger , pf01058409001720 dekoblet
Aase Sæther 2018-05-28 pv00000000010935, pv00000000010936 pv00000000010935 , Christense Pedersdtr, 1744 dekoblet
Aase Sæther 2018-05-28 pv00000000010935, pf01058409002396 pv00000000010935 , pf01058409002396 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-28 pf01036691003042, pf01036691000960 Raghilda Gulliksdatter Fjereide, 28.12.1846, Fjeld , Berta Nilsdatter, 18.02.1876, Fjeld dekoblet
Aase Sæther 2018-05-28 pv00000000010936, pv00000000010935 Christense Pedersdtr, 1744 , pv00000000010935 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-27 pf01036691002937 Susanna Andersdatter Knapskog, 14.04.1855, Fjeld delenket
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pv00000001915480 Helmer Berntinus Henriks. Østvand, 07.04.1876, Austvatnet,Osen delenket
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pd00000006973001 Helmer Berntinus Henriks. Østvand, 07.04.1876, Austvatnet,Osen delenket
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pk00000001230829 Helmer Berntinus Henriks. Østvand, 07.04.1876, Austvatnet,Osen delenket
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pv00000001913894 Helmer Berntinus Henriks. Østvand, 07.04.1876, Austvatnet,Osen delenket
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pf01053083001472 Helmer Berntinus Henriks. Østvand, 07.04.1876, Austvatnet,Osen delenket
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pv00000001915061 Helmer Berntinus Henriks. Østvand, 07.04.1876, Austvatnet,Osen delenket
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pd00000006963119 Helmer Berntinus Henriks. Østvand, 07.04.1876, Austvatnet,Osen delenket
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pd00000006964247 Helmer Berntinus Henriks. Østvand, 07.04.1876, Austvatnet,Osen delenket
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pk00000001087638 Helmer Berntinus Henriks. Østvand, 07.04.1876, Austvatnet,Osen delenket
Aase Sæther 2018-05-26 pf01052321001050, pf01052321001049 pf01052321001050 , pf01052321001049 dekoblet
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pv00000001915480, pd00000006963118 Henrik Larsen, 09.04.1826, Børsa,Skaun - 20.12.1906, Austvatnet,Bjør , Lavina Lavine Henriksdatter, 23.06.1868, Osen dekoblet
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pd00000006973001, pv00000001915478 Hendrik Larsen, 09.04.1826, Børsa,Skaun - 20.12.1906, Austvatnet,Bjør , pv00000001915478 dekoblet
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pd00000006964247, pk00000001087637 Henrik Larssen , pk00000001087637 dekoblet
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pd00000006963119, pd00000006965269 Henrik Larsen, 09.04.1826, Børsa,Skaun - 20.12.1906, Austvatnet,Bjør , pd00000006965269 dekoblet
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pd00000006965270, pd00000006966136 Henrik Larsen, 09.04.1826, Børsa,Skaun - 20.12.1906, Austvatnet,Bjør , Helmer Berntinus Henriks. Østvand, 07.04.1876, Austvatnet,Osen dekoblet
Aase Sæther 2018-05-26 pf01072227001450, pf01052321001049 pf01072227001450 , pf01052321001049 dekoblet
Aase Sæther 2018-05-26 pf01052321001050, pf01052321001049 pf01052321001050 , pf01052321001049 dekoblet
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pd00000006965270 Helmer Berntinus Henriks. Østvand, 07.04.1876, Austvatnet,Osen delenket
Freddy R. Bøe 2018-05-26 pk00000001230368 Helmer Berntinus Henriks. Østvand, 07.04.1876, Austvatnet,Osen delenket
Kristin Ødegård 2018-05-25 pd00000005465581 Knudt Knudssen, 1800, Skrautvål, Nord-Aurdal - 1874, Skrautvål, Nord-Aurdal delenket
Freddy R. Bøe 2018-05-24 pd00000007030217, pd00000009529311 Anton Magnus Petersen Pedersen, Kolvereid , Karl Kristian, 03.08.1919, Seterøya,Kolvereid - 11.11.1990, Kristiansand dekoblet
Freddy R. Bøe 2018-05-24 pf01036885000504, pd00000007029712 pf01036885000504 , Agnes Marie, 24.08.1901, Seterøya,Kolver - 12.11.1971, Kolvereid dekoblet
Kristin Ødegård 2018-05-24 pf01038070001293 Carl Hansen, 04.08.1834, Lunner - 13.10.1880, Jevnaker delenket
Aase Sæther 2018-05-23 pg00000000528642, pf01036742000066 Eli Olsdtr., 1837 2910, Gimmestad - 11-14 , Rasmus Hanssen Rysdal, Gloppen dekoblet
Aase Sæther 2018-05-23 pf01052321000749, pf01036742000066 pf01052321000749 , Rasmus Hanssen Rysdal, Gloppen dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003974, pf01036691003967 Brita Rasmusdatter, 29.07.1831, Fjeld , Kristiana Nilsdatter, 19.03.1865, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003966, pf01036691003967 Thomas Elias Pedersen, 30.11.1869, Borge, Sund , Kristiana Nilsdatter, 19.03.1865, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003967, pf01036691003973 Kristiana Nilsdatter, 19.03.1865, Fjeld , Margit Gudrun Sofie Thomasdatter, 05.06.1906, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003966, pf01036691003968 Thomas Elias Pedersen, 30.11.1869, Borge, Sund , Nils Bernhard Thomassen, 17.06.1896, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003967, pf01036691003975 Kristiana Nilsdatter, 19.03.1865, Fjeld , Harald Jensen, 07.10.1910, Midtre Fjell, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01037322003450, pf01036691003967 Nils Kristoffersen, 1829, Fjell , Kristiana Nilsdatter, 19.03.1865, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003966, pf01036691003970 Thomas Elias Pedersen, 30.11.1869, Borge, Sund , Bothilde Thomasdatter, 13.03.1891, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003966, pf01036691003973 Thomas Elias Pedersen, 30.11.1869, Borge, Sund , Margit Gudrun Sofie Thomasdatter, 05.06.1906, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003966, pf01036691003972 Thomas Elias Pedersen, 30.11.1869, Borge, Sund , Petra Abigael Thomasdatter, 22.02.1902, Midtre Fjell, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003966, pf01036691003971 Thomas Elias Pedersen, 30.11.1869, Borge, Sund , Elisabeth Kristine Thomasdatter, 12.12.1898, Midtre Fjell, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003967, pf01036691003972 Kristiana Nilsdatter, 19.03.1865, Fjeld , Petra Abigael Thomasdatter, 22.02.1902, Midtre Fjell, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003966, pf01036691003969 Thomas Elias Pedersen, 30.11.1869, Borge, Sund , Peder Elias Thomassen, 17.10.1897, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pd00000004559659 Harald Martin Hansen, 19.06.1910, Haganes, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003967, pf01036691003971 Kristiana Nilsdatter, 19.03.1865, Fjeld , Elisabeth Kristine Thomasdatter, 12.12.1898, Midtre Fjell, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003967, pf01036691003970 Kristiana Nilsdatter, 19.03.1865, Fjeld , Bothilde Thomasdatter, 13.03.1891, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003967, pf01036691003969 Kristiana Nilsdatter, 19.03.1865, Fjeld , Peder Elias Thomassen, 17.10.1897, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003967, pf01036691003968 Kristiana Nilsdatter, 19.03.1865, Fjeld , Nils Bernhard Thomassen, 17.06.1896, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pd00000004559661 Marta Mattiasdatter, 01.09.1876, Sund delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pd00000004559660 Hans Grimsen, 18.09.1883, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pd00000004559584 Hilda Konstanse Knutsen Angeltveit, 16.09.1910, Angeltveit, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pd00000004559616 Anders Andersen Aagotnes, 27.06.1877, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pf01036691003966, pf01036691003975 Thomas Elias Pedersen, 30.11.1869, Borge, Sund , Harald Jensen, 07.10.1910, Midtre Fjell, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-22 pd00000004559707 Harald Martin Hansen, 19.06.1910, Haganes, Fjell delenket
Kristin Ødegård 2018-05-21 pf01052100001045 Anne Olsdatter, 1832, Grans Præstegje delenket
Lars Holden 2018-05-21 pk00000000023617, pf01036993000797 pk00000000023617 , Hieronimus Aschehoug, 1846, Kr†kstad pr.g†rd Ak - 1902 dekoblet
Kristin Ødegård 2018-05-21 pf01038070003860, pf01038070003861 Anne Olsdatter, 1832, Grans Præstegje , Hans Carlsen, 16.07.1859, Lunner - 17.06.1904, Lunner dekoblet
Kristin Ødegård 2018-05-21 pf01052100001045, pf01038070003861 Anne Olsdatter, 11.07.1828, Gran - 02.12.1920, Lunner , Hans Carlsen, 16.07.1859, Lunner - 17.06.1904, Lunner dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-21 pf01037322002053 Anna Andersdatter Foldenes, 21.02.1888, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-21 pd00000004559008 Anders Olsen, 22.02.1900, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-21 pd00000004559448 Gjertrud Amalia Mikkelsdatter, 06.06.1877, Ågotnes, Fjell delenket
Kristin Ødegård 2018-05-21 pf01052100004191, pf01052100001045 Carl Hansen, 04.08.1834, Lunner - 13.10.1880, Jevnaker , Anne Olsdatter, 11.07.1828, Gran - 02.12.1920, Lunner dekoblet
Kristin Ødegård 2018-05-21 pf01052100001045, pf01038070003861 Anne Olsdatter, 11.07.1828, Gran - 02.12.1920, Lunner , Hans Carlsen, 16.07.1859, Lunner - 17.06.1904, Lunner dekoblet
Lars Holden 2018-05-21 pk00000000023617, pf01036333003315 pk00000000023617 , Thomas Aschehoug, 1848, Krokstad - 1911 dekoblet
Lars Holden 2018-05-21 pk00000000023616, pk00000000023617 Jens Bjerk Aschehoug, 1799 - 1849 , pk00000000023617 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-21 pf01036691002176, pf01036691002181 Peder Halvorsen Aagotnes, 29.09.1857, Fjeld , Peder Anton Olsen Aagotnes, 29.12.1908, Ågotnes, Fjell dekoblet
Kristin Ødegård 2018-05-21 pf01038070003860, pf01052100001045 Anne Olsdatter, 1832, Grans Præstegje , Anne Olsdatter, 11.07.1828, Gran - 02.12.1920, Lunner dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-21 pf01036691002177, pf01036691002181 Tala Andersen Aagotnes, 03.09.1851, Fjeld , Peder Anton Olsen Aagotnes, 29.12.1908, Ågotnes, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-20 pd00000004557739 Johannes Nilsen, 17.10.1908, Storesund, Syltøyna, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-20 pd00000004558197 Margit Johannesdatter, 05.03.1908, Fjelberg delenket
Kristin Ødegård 2018-05-20 pd00000005493288 Anne Halvorsdatter, 1807, Skrautvål, Nord-Aurdal - 1840, Skrautvål, Nord-Aurdal delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-19 pf01036692007069 Berent Ørjunsen Solsvik, 25.10.1882, Fjell delenket
Lars Holden 2018-05-19 pv00000001040570 Olaus Petrus Pet. Krabbe, 11.06.1832, Bjørnøen delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-19 pd00000004557292 Berent Ørjunsen Solsvik, 25.10.1882, Fjell delenket
Lars Holden 2018-05-19 pd00000006900071 Anna Dorthea Anne Dorothea Krabbe Herberg, 1860, Ørskog delenket
Lars Holden 2018-05-19 pd00000013689557 Anna Dorthea Anne Dorothea Krabbe Herberg, 1860, Ørskog delenket
Lars Holden 2018-05-19 pv00000001040569 Anna Dorthea Anne Dorothea Krabbe Herberg, 1860, Ørskog delenket
Lars Holden 2018-05-19 pd00000006894772 Anna Dorthea Anne Dorothea Krabbe Herberg, 1860, Ørskog delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-19 pd00000004557535 Hans Nilsen, 16.03.1853, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-19 pd00000004557536 Brita Nilsdatter, 15.09.1850, Fana delenket
Lars Holden 2018-05-19 pf01038287000697 Anna Dorthea Anne Dorothea Krabbe Herberg, 1860, Ørskog delenket
Lars Holden 2018-05-19 pg00000002253370 Anna Dorthea Anne Dorothea Krabbe Herberg, 1860, Ørskog delenket
Lars Holden 2018-05-19 pk00000001800251 Anna Dorthea Anne Dorothea Krabbe Herberg, 1860, Ørskog delenket
Lars Holden 2018-05-19 pd00000013688605 Anna Dorthea Anne Dorothea Krabbe Herberg, 1860, Ørskog delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-18 pd00000004557084 Ole Olsen Valen, 07.08.1882, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-18 pd00000004557083 Nils Olai Olsen, 21.05.1907, Arefjord, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-18 pd00000004557085 Kari Nilsdatter, 23.08.1880, Fjeld delenket
Lars Holden 2018-05-17 pf01058232001271, pf01037045002493 pf01058232001271 , Thorvald Meyer, 1818, Kristiania - 1909 dekoblet
Lars Holden 2018-05-17 pf01058232001272, pf01058232001271 pf01058232001272 , pf01058232001271 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-17 pd00000004551785 Ragna Mathilde Johannesdatter, 04.07.1906, Løno, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-17 pd00000004556644 Nils Kristoffer Larssen Foldenes, 15.02.1907, Foldnes, Fjell delenket
Lars Holden 2018-05-14 pf01036517003257, pf01036517003262 Jon Laurits Qvisling, 1844, Fyresdal , Arne Qvisling, Drammen dekoblet
Lars Holden 2018-05-14 pf01052190001326, pf01036517003259 John Lauritz Qvisling, 1844, Moland Sogn i T , Vidkun Abraham Laurits Quisling, 18.07.1887, Fyresdal - 24.10.1945, Oslo dekoblet
Lars Holden 2018-05-14 pf01036517003257, pf01036517003261 Jon Laurits Qvisling, 1844, Fyresdal , Ester Qvisling, Drammen dekoblet
Lars Holden 2018-05-14 pf01036517003258, pf01036517003259 Anna Karoline Qvisling f Bang, Grimstad , Vidkun Abraham Laurits Quisling, 18.07.1887, Fyresdal - 24.10.1945, Oslo dekoblet
Lars Holden 2018-05-14 pf01036517003258, pe00000000632773 Anna Karoline Qvisling f Bang, Grimstad , Jørgen Bang Qvisling, 18.12.1888, Fyresdal dekoblet
Lars Holden 2018-05-14 pf01036517003257, pe00000000632773 Jon Laurits Qvisling, 1844, Fyresdal , Jørgen Bang Qvisling, 18.12.1888, Fyresdal dekoblet
Lars Holden 2018-05-14 pf01036517003257, pf01036517003258 Jon Laurits Qvisling, 1844, Fyresdal , Anna Karoline Qvisling f Bang, Grimstad dekoblet
Lars Holden 2018-05-14 pf01036517003258, pf01036517003262 Anna Karoline Qvisling f Bang, Grimstad , Arne Qvisling, Drammen dekoblet
Lars Holden 2018-05-14 pf01036517003258, pf01036517003261 Anna Karoline Qvisling f Bang, Grimstad , Ester Qvisling, Drammen dekoblet
Lars Holden 2018-05-14 pf01036517003257, pf01036517003259 Jon Laurits Qvisling, 1844, Fyresdal , Vidkun Abraham Laurits Quisling, 18.07.1887, Fyresdal - 24.10.1945, Oslo dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-14 pd00000004553863 Bothilde Elisabeth Hansdatter, 28.05.1904, Nordre Fjell, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pf01036691001403, pf01036691001407 Anders Ivarsen, 02.06.1859, Fjeld , Tilla Nilsine Thomasdatter, 22.05.1902, Sekkingstad, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pf01036691001884, pf01036691001886 Rakel Johanna Ananiasdatter, 27.12.1887, Herlø , Elling Andreas Olsen, 21.11.1900, Solsvika, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pf01037322001797, pf01036691001886 Brithe Ingebriktsdatter Solsvik, 1870, Sunds herred , Elling Andreas Olsen, 21.11.1900, Solsvika, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pf01037322001797, pf01037322001800 Brithe Ingebriktsdatter Solsvik, 1870, Sunds herred , Emilie Pernille Olsdatter Solsvik, 14.06.1899, Solsvik, Fjell dekoblet
Lars Holden 2018-05-13 pf01052110007168, pf01036575003735 pf01052110007168 , Betzy Kjelsberg, f. Børresen, 01.11.1866, Svelvik - 03.10.1950, Bergen dekoblet
Lars Holden 2018-05-13 pf01052110007168, pf01052110007170 pf01052110007168 , pf01052110007170 dekoblet
Lars Holden 2018-05-13 pf01052110007169, pf01052110007168 pf01052110007169 , pf01052110007168 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pf01036691001883, pf01037322001800 Ole Johan Ellingsen Solsvik, 15.12.1871, Fjeld , Emilie Pernille Olsdatter Solsvik, 14.06.1899, Solsvik, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pf01036691001404, pf01036691001407 Oline Olsdatter, 11.06.1857, Fjeld , Tilla Nilsine Thomasdatter, 22.05.1902, Sekkingstad, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pf01037322001797, pf01036691001885 Brithe Ingebriktsdatter Solsvik, 1870, Sunds herred , Martha Bertina Olsdatter Solsvik, 26.12.1895, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pf01036691001884, pf01036691001885 Rakel Johanna Ananiasdatter, 27.12.1887, Herlø , Martha Bertina Olsdatter Solsvik, 26.12.1895, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pf01036691001883, pf01036691001886 Ole Johan Ellingsen Solsvik, 15.12.1871, Fjeld , Elling Andreas Olsen, 21.11.1900, Solsvika, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pd00000004553390 Anna Monsdatter Knapskog, 26.01.1877, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pd00000004553389 Nils Olai Nilsen Knapskog, 25.07.1871, Fjeld delenket
Lars Holden 2018-05-13 pg00000000241138 Lars Sundt, 1768, Eggersund - 1850 delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pd00000004553001 Tilla Nilsine Thomasdatter, 22.05.1902, Sekkingstad, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pf01036691001883, pf01036691001885 Ole Johan Ellingsen Solsvik, 15.12.1871, Fjeld , Martha Bertina Olsdatter Solsvik, 26.12.1895, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pf01036691001883, pf01036691001887 Ole Johan Ellingsen Solsvik, 15.12.1871, Fjeld , Bergitta Josefina Olsdatter, 04.12.1902, Solsvika, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pf01036691001884, pf01036691001887 Rakel Johanna Ananiasdatter, 27.12.1887, Herlø , Bergitta Josefina Olsdatter, 04.12.1902, Solsvika, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-13 pd00000004553388 Kristine Nilsine Nilsdatter Knapskog, 23.12.1903, Knappskog, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-12 pd00000004552832, pf01036691002823 Anna Knutsdtr, 1868 , Nils Olai Olsen Spjell, 21.03.1897, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-12 pf01052283001347, pe00000000701551 Lars Johannesen, 1868, Fjell , Bertine Larsdatter Johnson, 1895 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-12 pf01036691002822, pf01036691002823 Ole Olsen Spjell, 13.04.1868, Fjeld , Nils Olai Olsen Spjell, 21.03.1897, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-12 pf01036691003015, pf01036691003016 Kristian Jenssen Knapskog, 29.09.1843, Fjeld , Martha Olsdatter Knapskog, 19.08.1850, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-12 pf01036691003018, pf01036691003016 Kristiane Marie Kristiansdatter Knapskog, 15.11.1872, Fjeld , Martha Olsdatter Knapskog, 19.08.1850, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-12 pf01036691003015, pf01036691003016 Kristian Jenssen Knapskog, 29.09.1843, Fjeld , Martha Olsdatter Knapskog, 19.08.1850, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-12 pf01036691003018, pf01036691003015 Kristiane Marie Kristiansdatter Knapskog, 15.11.1872, Fjeld , Kristian Jenssen Knapskog, 29.09.1843, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-12 pf01036691003016, pf01036691003015 Martha Olsdatter Knapskog, 19.08.1850, Fjeld , Kristian Jenssen Knapskog, 29.09.1843, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-12 pf01036691003016, pf01036691003018 Martha Olsdatter Knapskog, 19.08.1850, Fjeld , Kristiane Marie Kristiansdatter Knapskog, 15.11.1872, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-12 pe00000000701551, pe00000000701553 Bertine Larsdatter Johnson, 1895 , pe00000000701553 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-12 pf01037322002527 Torvald Olai Assersen, 12.12.1901, Snekkevika, Fjell delenket
Rosita Einarsen 2018-05-11 pa00000000272070 Søren Sebulonsen, 04.03.1923 delenket
Lars Holden 2018-05-10 pf01038107001151 Eilert Christian Brodkorb Brodtkorb Christie, 1832, Bergen delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-10 pd00000004550963 Kristian Jensen Solsvik Langeland, 17.02.1848, Fjeld delenket
Lars Holden 2018-05-10 pg00000002342711 Eilert Christian Brodkorb Brodtkorb Christie, 1832, Bergen delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-09 pf01036691001967, pf01036691001968 Martina Malena Jensen Solsvik Moldestad, 21.07.1867, Strusshamn , Konrad Emil Kristiansen, 16.07.1893, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-09 pd00000004550254 Kristi Monsdatter Solsvik, 06.09.1874, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-09 pf01036691001966, pf01036691001968 Andreas Rasmusen Moldestad, 02.10.1869, Selje, Sogn og Fjordane , Konrad Emil Kristiansen, 16.07.1893, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-09 pf01036691001967, pf01037322001827 Martina Malena Jensen Solsvik Moldestad, 21.07.1867, Strusshamn , pf01037322001827 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-09 pd00000004550256 Kristi Monsdatter Solsvik, 06.09.1874, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-09 pd00000004550460 Anna Nilsina Mathiasdatter, 04.10.1900, Solsvika, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-09 pf01036691001967, pf01037322001829 Martina Malena Jensen Solsvik Moldestad, 21.07.1867, Strusshamn , pf01037322001829 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-09 pd00000004550293 Nils Monsen Solsvik, 02.08.1852, Herlø delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-09 pd00000004550252 Ingvald Andreas Martin Monsen, 29.03.1899, Solsvik, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-09 pd00000004550253 Nils Olai Ingebrigtsen, 1873, Fjell - 1899, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-09 pd00000004550255 Nils Olai Ingebrigtsen, 1873, Fjell - 1899, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-08 pd00000004550253 Mons Nilsen Solsvik, 03.04.1875, Fjeld delenket
Vidar Iversen 2018-05-08 pk00000000307872 Ivar Thorvald Thronæs, Trondhjem delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-08 pd00000004550255 Mons Nilsen Solsvik, 03.04.1875, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-08 pf01036691002000, pf01036691002009 Mons Nilsen Solsvik, 03.04.1875, Fjeld , Ingvald Andreas Martin Monsen, 29.03.1899, Solsvik, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-08 pf01036691002000, pf01036691002002 Mons Nilsen Solsvik, 03.04.1875, Fjeld , Maria Magdalena Monsdatter Solsvik, 21.02.1898, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-08 pf01036691002001, pf01036691002009 Kristi Monsdatter Solsvik, 06.09.1874, Fjeld , Ingvald Andreas Martin Monsen, 29.03.1899, Solsvik, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-08 pf01036691002001, pf01036691002002 Kristi Monsdatter Solsvik, 06.09.1874, Fjeld , Maria Magdalena Monsdatter Solsvik, 21.02.1898, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691004446, pf01036691004449 Ole Nilssen, 31.05.1851, Fjeld , Arnella Vilhelmina Olsdatter, 14.01.1897, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691004143, pf01036691004145 Nils Mikkelsen, 08.06.1846, Bruvik , Oluf Anton Nilssen, 31.03.1899, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691004447, pf01036691004449 Synnøve Vincentsdatter, 11.09.1847, Sund , Arnella Vilhelmina Olsdatter, 14.01.1897, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691004446, pf01036691004449 Ole Nilssen, 31.05.1851, Fjeld , Arnella Vilhelmina Olsdatter, 14.01.1897, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691004143, pf01036691004144 Nils Mikkelsen, 08.06.1846, Bruvik , Brita Olsdatter, 08.03.1859, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691004447, pf01036691004449 Synnøve Vincentsdatter, 11.09.1847, Sund , Arnella Vilhelmina Olsdatter, 14.01.1897, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691004446, pf01036691004447 Ole Nilssen, 31.05.1851, Fjeld , Synnøve Vincentsdatter, 11.09.1847, Sund dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691004143, pf01036691002954 Nils Mikkelsen, 08.06.1846, Bruvik , Marta Larsina Nilsdatter Morland, 30.01.1895, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691004447, pf01036691004448 Synnøve Vincentsdatter, 11.09.1847, Sund , Peder Olai Olsen, 04.04.1887, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691004447, pf01037322003111 Synnøve Vincentsdatter, 11.09.1847, Sund , pf01037322003111 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01052283000108 Nils Mikkelsen, 08.06.1846, Bruvik delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01052283000170 Mikkel Nilsen, 24.12.1853, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01038240000428 Marta Andersdatter, 03.09.1858, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01037322003083, pf01036691004416 pf01037322003083 , Anna Monsdatter, 13.01.1854, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01037322003151 Nils Mikkelsen, 08.06.1846, Bruvik delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691003982, pf01036691003984 Ole Larssen, 29.09.1865, Fjeld , Herman Johan Nilssen, 04.04.1904, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691004256, pf01036691004257 Rasmus Olsen, 1872, Fjeld , pf01036691004257 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691004159, pf01036691004156 Oline Olsdatter, 09.04.1851, Fjeld , Olina Martine Nilsdatter, 05.05.1887, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691004158, pf01036691004156 Engel Anderssen, 16.12.1849, Fjeld , Olina Martine Nilsdatter, 05.05.1887, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691004143, pf01036691004147 Nils Mikkelsen, 08.06.1846, Bruvik , Nils Mathias Nilssen, 09.10.1887, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691004144, pf01036691004147 Brita Olsdatter, 08.03.1859, Fjeld , Nils Mathias Nilssen, 09.10.1887, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-07 pf01036691003983, pf01036691003984 Anna Nilsdatter, 17.09.1862, Fjeld , Herman Johan Nilssen, 04.04.1904, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01037322002842, pf01037322002844 Gurina Larsina Danielsdatter Bjørøen, 1837, Fjell , pf01037322002844 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01037322002842, pf01036691003830 Gurina Larsina Danielsdatter Bjørøen, 1837, Fjell , Haakon Gudmundsen Bjørøen, 25.09.1877, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01037322002842, pf01036691003831 Gurina Larsina Danielsdatter Bjørøen, 1837, Fjell , Anna Gudmundsdatter Bjørøen, 02.10.1870, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01036691003829, pf01036691003831 Gudmund Håkonsen Bjørøen, 1841, Fjeld , Anna Gudmundsdatter Bjørøen, 02.10.1870, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01052283000724 Kristi Larsdatter, 25.04.1873, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01052283003522 Thomas Olsen, 1880, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01036691003704, pf01036691003598 Kristi Tomasdatter Bjørøen, 1856, Fjeld , Rakel Olsdatter Lie, 07.08.1886, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01036691003829, pf01036691003830 Gudmund Håkonsen Bjørøen, 1841, Fjeld , Haakon Gudmundsen Bjørøen, 25.09.1877, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01038240001087 Brita Henriksdatter, 16.09.1848, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01052283003528 Brita Henriksdatter, 16.09.1848, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01037322003069 Karl Martin Ivarsen, 10.06.1900, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01036691003704, pf01037322002952 Kristi Tomasdatter Bjørøen, 1856, Fjeld , pf01037322002952 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01037322002842, pf01036691003832 Gurina Larsina Danielsdatter Bjørøen, 1837, Fjell , Monsina Gudmundsdatter Bjørøen, 09.06.1873, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01036691003704, pf01036691003698 Kristi Tomasdatter Bjørøen, 1856, Fjeld , Olai Bjørø, 09.02.1879, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01036691003704, pf01036691003703 Kristi Tomasdatter Bjørøen, 1856, Fjeld , Ole Nilsen Bjørøen, 19.04.1850, Fjeld dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01036691003704, pf01037322002953 Kristi Tomasdatter Bjørøen, 1856, Fjeld , pf01037322002953 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01036691003704, pf01037322002951 Kristi Tomasdatter Bjørøen, 1856, Fjeld , pf01037322002951 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01036691003829, pf01037322002845 Gudmund Håkonsen Bjørøen, 1841, Fjeld , pf01037322002845 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01036691003829, pf01037322002842 Gudmund Håkonsen Bjørøen, 1841, Fjeld , Gurina Larsina Danielsdatter Bjørøen, 1837, Fjell dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01037322002842, pf01037322002845 Gurina Larsina Danielsdatter Bjørøen, 1837, Fjell , pf01037322002845 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-06 pf01037322002842, pf01037322002845 Gurina Larsina Danielsdatter Bjørøen, 1837, Fjell , pf01037322002845 dekoblet
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-05 pf01038227001512 Synøve Larsdatter, 1836, Bremnæs Finaas delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-05 pf01052283003477 Ole Nilsen, 04.08.1834, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-05 pf01052283000723 Eli Gurine Larsdatter Skaalvik, 1864, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-05 pf01038240001036 Ole Nilsen, 04.08.1834, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-05 pf01038240001736 Eli Gurine Larsdatter Skaalvik, 1864, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-03 pf01038240002249 Britha Andersdatter Foldenes, 22.11.1838, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-02 pf01037322001912 Nikolai Johan Monsen Solsvik, 20.02.1902, Solsvika, Fjell delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-05-01 pf01037322001565 Torger Nilsen Landro, 31.03.1855, Herlø delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-30 pf01037298000484 Marta Kari Johannesdatter Eide, 07.09.1869, Fjeld delenket
Lars Holden 2018-04-30 pd00000013179378 Hans Julius Johnsen, 1849, Skedsmo delenket
Per-Morten Tennøy 2018-04-30 pf01058216003619 Anne Sophie Muus, 1776 delenket
Per-Morten Tennøy 2018-04-30 pf01058216003621 Anne Sophie Muus, 1776 delenket
Per-Morten Tennøy 2018-04-30 pf01058216003623 Anne Sophie Muus, 1776 delenket
Per-Morten Tennøy 2018-04-30 pf01058216003620 Anne Sophie Muus, 1776 delenket
Per-Morten Tennøy 2018-04-30 pf01058216003622 Anne Sophie Muus, 1776 delenket
Per-Morten Tennøy 2018-04-30 pf01058216003618 Anne Sophie Muus, 1776 delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-30 pf01052283002323 Mons Andersen Kaartveit, 04.01.1864, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-28 pf01038240002576 Anders Jakobsen, 12.02.1855, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-28 pf01052283002650 Knud Hansen, 23.02.1834, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-28 pf01038240000716 Knud Hansen, 23.02.1834, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-28 pf01037322000864 Anders Jakobsen, 12.02.1855, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-28 pf01052283001284 Anders Jakobsen, 12.02.1855, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-28 pf01052283001286 Anders Jakobsen, 12.02.1855, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-28 pf01037322000868 Anders Jakobsen, 12.02.1855, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-26 pf01038122004088 Ingeborg Nilsdatter, 1820, Bruvik delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01052792006076 Bernt Ole Andersen Trollerud, 1874, Tranby S. Lier prgj. delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01037121006505 Bernt Ole Andersen Trollerud, 1874, Tranby S. Lier prgj. delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01037045158476 Bernt Ole Andersen Trollerud, 1874, Tranby S. Lier prgj. delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01052124005867 Bernt Ole Andersen Trollerud, 1874, Tranby S. Lier prgj. delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01052792006081 Bernt Ole Andersen Trollerud, 1874, Tranby S. Lier prgj. delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01052792006080 Bernt Ole Andersen Trollerud, 1874, Tranby S. Lier prgj. delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01037121002362 Bernt Ole Andersen Trollerud, 1874, Tranby S. Lier prgj. delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01052792006077 Bernt Ole Andersen Trollerud, 1874, Tranby S. Lier prgj. delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01036475005896 Bernt Ole Andersen Trollerud, 1874, Tranby S. Lier prgj. delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01037121006505 Bernt Karl Andersen Anders. Trollerud, 1874, Lier delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01052792006077 Bernt Karl Andersen Anders. Trollerud, 1874, Lier delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01036475004829 Bernt Karl Andersen Anders. Trollerud, 1874, Lier delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01037121006503 Bernt Karl Andersen Anders. Trollerud, 1874, Lier delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01052792006081 Bernt Karl Andersen Anders. Trollerud, 1874, Lier delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01037121002362 Bernt Karl Andersen Anders. Trollerud, 1874, Lier delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01052792006080 Bernt Karl Andersen Anders. Trollerud, 1874, Lier delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01036475005896 Bernt Karl Andersen Anders. Trollerud, 1874, Lier delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01052792006079 Bernt Karl Andersen Anders. Trollerud, 1874, Lier delenket
Synnøve N Ramsrud 2018-04-25 pf01037121006502 Bernt Karl Andersen Anders. Trollerud, 1874, Lier delenket
Vidar Iversen 2018-04-23 pd00000001022375 Gabriele Marie Odloug, 1859, Frue Sogn delenket
Lars Holden 2018-04-22 pd00000012195734 Wilhelm Friman Koren, 1801, Stordøen i Berg delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-22 pf01052283000152 Marta Olsdatter Nordvik, 16.09.1866, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-22 pf01037322000372 Marta Olsdatter Nordvik, 16.09.1866, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-22 pf01038240001769 Ole Nilssen, 26.05.1836, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-22 pf01052283000749 Ole Nilssen, 26.05.1836, Fjeld delenket
Lars Holden 2018-04-22 pk00000000233614 Wilhelm Friman Koren, 1801, Stordøen i Berg delenket
Lars Holden 2018-04-22 pk00000000232504 Wilhelm Friman Koren, 1801, Stordøen i Berg delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-22 pf01037322000303 Marta Martha Larsdatter, 06.01.1878, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-22 pf01037322003201 Marta Martha Larsdatter, 06.01.1878, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-19 pf01052283000501 Kristiana Hansdatter, 20.09.1870, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-17 pf01037322002798 Anna Nilsdatter Ekerhovd, 14.04.1894, Fjeld delenket
Preben Jonassen 2018-04-17 pg00000001731067 Rasmus Olsen delenket
Lars Holden 2018-04-15 pd00000007384532 Alette Falsen f Fleischer, 1792, Spydeberg, Smaalenene - 1868, Fredrikstad delenket
Lars Holden 2018-04-15 pd00000007385422 Alette Falsen f Fleischer, 1792, Spydeberg, Smaalenene - 1868, Fredrikstad delenket
Lars Holden 2018-04-15 pd00000007387048 Alette Falsen f Fleischer, 1792, Spydeberg, Smaalenene - 1868, Fredrikstad delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-14 pf01036691002463 Rakel Andersdatter, 13.01.1891, Fjeld delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-11 pf01037322001641 Gurina Olsdatter Vinnes, 14.12.1846, Fjeld delenket
Preben Jonassen 2018-04-11 pv00000000227046 Johannes Tøgersen Sjøthun, 1822, Solvorn, Hafslo - 11.02.1876, Solvorn, Hafslo delenket
Preben Jonassen 2018-04-09 pg00000002050516 John Olsen, 1742 delenket
Lars Holden 2018-04-07 pf01037175001921 Aaste Østensdatter, Tinn delenket
Lars Holden 2018-04-07 pf01037175001920 Olav K. Berge, Tinn delenket
Siren Torsvik Ørnes 2018-04-07 pd00000008496251 Astrid Johnsd. Veset, 1874, Tinn herred* delenket
Siren Torsvik Ørnes 2018-04-06 pd00000010781038 Anne Johnsdatter Miland Tveten, 1855, Tveten delenket
Siren Torsvik Ørnes 2018-04-06 pf01038142000007 Anne Johnsdatter Miland Tveten, 1855, Tveten delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-04 pf01037322000390 Nils Mathias Larsen Brattenborg, 02.06.1902, Brattenborg, Fjell delenket
Preben Jonassen 2018-04-04 pd00000003674090 Maren Sophia Abrahamsdatter, 1811, Qvillesjøe-Hage - 26.09.1833, Qvillesjøe-Hage delenket
Siren Torsvik Ørnes 2018-04-02 pv00000002239977 Ole Torjersen Bøhle Rollag, 1800, Tinns Prgj. - 1871 delenket
Lars Holden 2018-04-02 pd00000009417759 Bersvend Halvors., 1730 delenket
Lars Holden 2018-04-02 pd00000009417345 Bersvend Halvors., 1730 delenket
Siren Torsvik Ørnes 2018-04-02 pd00000010378770 Aagaat Olesdatter Rollag, 1831, Tinns Prgj. delenket
Håkon Kolltveit Larsen 2018-04-02 PFd00118121969M19044A Gottlieb Larsen, 02.02.1902, Bergen delenket
Preben Jonassen 2018-04-02 pd00000007198836 Hans Peders. delenket
Preben Jonassen 2018-04-01 pg00000000121537 Hans Jørgensen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000000120446 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000000069407 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000000074794 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000000077269 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000000110109 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000000073290 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000000109803 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000000079102 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pv00000001365136 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000000113406 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pv00000001419177 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000001386213 Ragnild Hansdatter, 1819 delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000000069538 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000001386618 Ragnild Hansdatter, 1819 delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000000074793 Erich Iversen, 1807 delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pg00000000201095 Fridrik Olsøn delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pf01052101001883 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pf01038071006139 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000000068081 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pv00000001421297 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000000067089 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pv00000001421295 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pv00000001424735 Iver Thoresen Torersen delenket
Preben Jonassen 2018-03-30 pd00000001395373 Iver Thoresen Torersen delenket
Per-Morten Tennøy 2018-03-26 pk00000001260037 Pernille Thoresdatter Helland delenket
Siren Torsvik Ørnes 2018-03-26 pv00000002181870 Gro Torjersdatter, 1821, Tinns Prgj. delenket
Per-Morten Tennøy 2018-03-25 pd00000005962364 Leonard Kristensen, 18.09.1857, Nøtterø delenket