Johannes Johansen Sundet

Foreldre og søsken

Far: Johan Johannesen
Far: Johannes Mikkelsen

Partner og barn

Partner: Maria Pedersdr. Balkeeie , 1841 -
Barn: Hans Julius Johannessen Brænden , 1842 -
Barn: Helene Marie Johannesdr. Bellerudeie , 1845 -
Barn: Hellene Marie , 1845 -
Barn: Martin , 1846 -
Barn: Pauline Johannesdtr. Bellerudbrænden , 1847 -
Barn: Pauline , 1847 -
Barn: Hans Peter Smebye-Eie , 1848 -
Barn: Matea Bellerud , 1851 -
Barn: Marthin Hveemseie , 1851 -
Barn: Mathea , 1851 -
Barn: Anton , 1854 -
Barn: Anton Bellerud , 1854 -
Barn: Johannes , 1857 -
Barn: Karine Brænden , 1857 -
Barn: Karine , 1857 -
Barn: Johanne Marie , 1858 -
Barn: Johanne Marie Nettumseie , 1858 -
Barn: Julie , 1860 -
Barn: Ole Christian , 1862 -
Barn: Ole Christian , 1864 -
Barn: Ole Kristian Johannessen , 1864 -
Barn: Birthe Marie , 1868 -
Barn: Berthe Marie Johannesdr. Sundet , 1868 -
Barn: Josephine Johannesdr. Hveemseie , 1869 -
Barn: Josephine , 1869 -
Barn: Johan Petter , 1870 -
Barn: Johan Peter Johannesen Sundet , 1870 -
Barn: Peder Johannessen Sundet , 1872 -
Barn: Peder , 1872 -
Barn: Hans , 1876 -
Barn: Hans Johansen Engestuen , 1876 -
Barn: Karen Augusta , 1876 -
Barn: Nikoline Johannesdtr. Sundet , 1880 -
Barn: Nikoline , 1880 -
Barn: Karen Augusta Sundet , 1886 -
Barn: Karen Augusta , 1886 -

Livsløpstabell - Oversikt over kilder med personen

Nr Dato Kilde PFID Rolle Navn Fødselsdato Fødested Bosted Fam. stil. Sivst. Yrke Far/brudgom Mor/brud Partner Barn/andre Usikker
1 08.04.1844 MINI, Østre Toten, 1840-1847 pv00000001865979 brudgom Johannes Johannesen 1815 Østre Toten Hannestadeie Ungk., Indst. Johannes Mikkelsen Marthe Pedersdtr. X
2 13.04.1845 MINI, Østre Toten, 1840-1847 pd00000008456559 far Johannes Johannesen Wassveen u. Fossen Hmd. Marte Pedersdr. Hellene Marie X
3 31.05.1846 MINI, Østre Toten, 1840-1847 pd00000008458189 far Johannes Hansen Oustad Ungk. Marte Pedersdr. Martin X
4 25.12.1847 MINI, Østre Toten, 1840-1847 pd00000008461052 far Johannes Johannesen Bellerudstuen Hmd. Marte Pedersdr. Pauline X
5 06.04.1851 MINI, Østre Toten, 1848-1856 pd00000003081208 far Johannes Johannesen Bellarudbræen Hmd. Marte Pedersdr. Mathea X
6 04.06.1854 MINI, Østre Toten, 1848-1856 pd00000003086835 far Johannes Johannesen Bellerudbræen Hmd. Marte Pedersdr. Anton X
7 04.10.1857 MINI, Østre Toten, 1857-1865 pk00000001012155 far Johannes Johannessen Marte Pedersdr. Hans Julius Johannessen Brænden X
8 18.10.1857 MINI, Østre Toten, 1857-1865 pd00000000201311 far Johannes Johansen Bellerudbrænden Hmd. Marte Pedersdr. Karine X
9 11.11.1857 MINI, Østre Toten, 1857-1865 pd00000000201474 far Johannes Hansen Oustadstuen Hmd. Marte Pedersdr. Johannes X
10 31.10.1858 MINI, Østre Toten, 1857-1865 pd00000000203554 far Johannes Hansen Oustadeie Hmd. Marte Pedersdr. Johanne Marie X
11 09.10.1859 MINI, Østre Toten, 1857-1865 pk00000001013193 far Johannes Johannesen %Jensen% Hmd. Marthe %Margrete% Pedersdr. Helene Marie Johannesdr. Bellerudeie X
12 28.10.1860 MINI, Østre Toten, 1857-1865 pd00000000207682 far Johannes Johannesen Bellerudbrænden Hmd. Marte Pedersdr. Julie X
13 20.07.1862 MINI, Østre Toten, 1857-1865 pd00000000210929 far Johannes Hansen Tollefsrud u. Smedby Hmd. Marte Pedersdr. Ole Christian X
14 12.10.1862 MINI, Østre Toten, 1857-1865 pk00000001014567 far Johannes Johannes. BellerudE. Hmd. Marte Pedersdtr. Pauline Johannesdtr. Bellerudbrænden X
15 02.10.1864 MINI, Østre Toten, 1857-1865 pk00000001015392 far Johannes Hansen Hm. Marthe Pedersdr. Hans Peter Smebye-Eie X
16 30.10.1864 MINI, Østre Toten, 1857-1865 pd00000000215243 far Johannes Hansen Smebye !! Marthe Pedersd. Ole Christian X
17 08.10.1865 MINI, Østre Toten, 1857-1865 pk00000001016001 far Johannes Johannesen Hsmd. Marte Pedersdr. Matea Bellerud X
18 10.07.1868 MINI, Østre Toten, 1866-1877 pv00000000496128 brudgom Johannes Johansen Sundet 1842 Østre Thoten U.K. & Selveiersøn Johan Johannesen Maria Pedersdr. Balkeeie
19 04.10.1868 MINI, Østre Toten, 1866-1877 pk00000000164690 far Johannes Johannesen H. Marthe Pedersdr. Anton Bellerud X
20 04.10.1868 MINI, Østre Toten, 1866-1877 pk00000000164759 far Johannes Hansen I. Marthe Pedersdr. Marthin Hveemseie X
21 22.11.1868 MINI, Østre Toten, 1866-1877 pd00000003961642 far Johannes Johansen Balkeeie Indst. Marie Pedersdr. Birthe Marie X
22 01.01.1871 MINI, Østre Toten, 1866-1877 pd00000003964898 far Johannes Johansen Sundet Indst. Marie Pedersdr. Johan Petter X
23 16.02.1873 MINI, Østre Toten, 1866-1877 pd00000003968296 far Johannes Johansen Sundet Grdbr. Marie Pedersdr. Peder X
24 03.10.1875 MINI, Østre Toten, 1866-1877 pk00000000168194 far Johannes Hanssen Ind. Marthe Pedersdr. Johanne Marie Nettumseie X
25 13.08.1876 MINI, Østre Toten, 1866-1877 pd00000003974039 far Johan Johannessen 1846 Smebyeie U.K. & Arbeider Birthe Marie Pedersdtr. Hans X
26 24.09.1876 MINI, Østre Toten, 1866-1877 pd00000003974225 far Johannes Johannesen 1845 Sundet Gbr. Marie Pedersdr. Karen Augusta X
27 05.10.1879 MINI, Østre Toten, 1878-1896 pk00000000312322 far Johannes Hansen Smebyeie Ind. Marthe Pedersdtr. Ole Kristian Johannessen X
28 28.03.1880 MINI, Østre Toten, 1878-1880 pd00000003360702 far Johannes Johansen 1843 Sundet Grdbr. Marie Pedersdatter Nikoline X
29 30.09.1883 MINI, Østre Toten, 1881-1896 pk00000000013316 far Johannes Johansen Grdbr. Marie Pedersdr. Berthe Marie Johannesdr. Sundet X
30 05.10.1884 MINI, Østre Toten, 1881-1896 pk00000000013550 far Johannes Hansen ? Marthe Pedersdr. Josephine Johannesdr. Hveemseie X
31 04.10.1885 MINI, Østre Toten, 1881-1896 pk00000000013682 far Johannes Johansen Grdbr. Marie Pedersdtr. Johan Peter Johannesen Sundet X
32 28.02.1886 MINI, Østre Toten, 1881-1896 pd00000000689674 far Johannes Johansen 1843 Sundet Gbr. Marie Pedersdtr. Karen Augusta X
33 02.10.1887 MINI, Østre Toten, 1881-1896 pk00000000014039 far Johannes Johansen Grdbr. Marie Pedersdatter Peder Johannessen Sundet X
34 05.04.1891 MINI, Østre Toten, 1878-1896 pk00000000315163 far Johan Johannessen Smebyeie ungkarl Berthe Marie Pedersdtr. Hans Johansen Engestuen X
35 30.09.1894 MINI, Østre Toten, 1881-1896 pk00000000015557 far Johannes Johansen Grdbr. Marie Pedersdtr. Nikoline Johannesdtr. Sundet X
36 07.10.1900 MINI, Østre Toten, 1897-1913 pk00000000533496 far Johannes Johansen Grdbr. Marie Pedersdtr. Karen Augusta Sundet X
37 1869-!! MINI, Østre Toten, 1866-1877 pd00000003963221 far Johannes Hansen Hvemseie Indst. Marthe Pedersdr. Josephine X
38 19de Søndag MINI, Østre Toten, 1866-1877 pk00000000167024 far Johannes Johansen Hmd. Marte Pedersdr. Karine Brænden X