Historisk befolkningsregister

Historisk befolkningsregister er et nettsted som gir en oversikt over den historiske norske befolkning og dens bosteder. Det bygges opp ved å sette sammen opplysninger fra forskjellig kilder, hovedsakelige kirkebøker og folketellinger og knytte sammen personer i samme slekt. Av hensynet til personvernet ønsker vi ikke å lenke sammen informasjon om nålevende. Registeret bygges opp ved en stor dugnad med mange bidragsytere og vil aldri bli ferdig eller være uten feil. Registreringssentralen for historiske data lager lenker ved automatiske søk og i tillegg har brukere laget manuelle lenker. Funksjonaliteten ved manuelle lenker vil jevnlig bli forbedret. Målet er at antall kilder og lenker øker og kvaliteten bedres med tiden. Vi ønsker nye tester av systemet. Henvend dere til: Lars.Holden@nr.no

Nyheter, mai 2016

Histreg.no oppgradert slik at det er mulig å fjerne lenker fra personer. Det hentes også inn familielenker fra folketellingene, men foreløpig er disse dataene bare tilgjengelig for 1801-folketellingen. Det er også laget en API som gjør det mulig for Digitalarkivet å finne ut hvor mange personer som er lenket til en personforekomst. Det er også utført noen mindre visuelle endringer i midten av mai. Registreringssentralen for historiske data har laget ca 1,6 mill. lenker mellom personforekomster som er lest inn.

I tillegg er det registrert ca 10.000 manuelle lenker. De neste planlagte utvidelsene er lenking av familieforhold, etablere avissider, lage oversikt over siste endringer, lenking til lokalhistoriewiki og etablere søk på personer (ikke bare personforekomster).