Historisk befolkningsregister

Historisk befolkningsregister er et nettsted som gir en oversikt over den historiske norske befolkning og dens bosteder. Det bygges opp ved å sette sammen opplysninger fra forskjellig kilder, hovedsakelige kirkebøker og folketellinger og knytte sammen personer i samme slekt. Av hensynet til personvernet ønsker vi ikke å lenke sammen informasjon om nålevende. Men det er nålevende i noen av kildene, f.eks. ekteskap annonsert i aviser frem til i dag. Registeret bygges opp ved en stor dugnad med mange bidragsytere og vil aldri bli ferdig eller være uten feil. Registreringssentralen for historiske data lager lenker ved automatiske søk og i tillegg har brukere laget manuelle lenker. Funksjonaliteten ved manuelle lenker vil jevnlig bli forbedret. Målet er at antall kilder og lenker øker og kvaliteten bedres med tiden. Vi ønsker nye tester av systemet. Henvend dere til: histreg@nr.no

Nyheter, september 2016

Histreg.no inkluderer nå avisdata for døde, ekteskap, jubileer og hendelser av allmenn interesse. Her er det mulig å registrere flere hendelser manuelt. På statistikksiden er det en oversikt over siste endringer. Foreløpig er det eneste mulighet til å legge inn personer som ikke er registrert i Digitalarkivet. Det er en lenke direkte til Aftenpostens nettsted der man kan se annonsene hvis man har abonnement og allerede har sett på dagens eavis. I noen tilfeller må URLen forkortes manuelt fordi det kommer noe støy først. Det er også laget egen oversikt over museer. Foreløpig er det bare et museum som er med og vi ønsker dialog med flere. Statistikksidene er utvidet slik at vi kan se siste endringer. Denne siden kan det ta litt tid å laste opp.

De neste planlagte utvidelsene er lenking av familieforhold, lenking til lokalhistoriewiki, vise personer istedenfor personforekomster i søk og lage ELLER-søk slik som i DA. Vi skal også effektivere koden så det går raskere å laste opp sider med mange kildehenvisninger til DA.

Mai 2016

Bruksanvisningen er skrevet om og det er utført noen mindre visuelle endringer.

April 2016

Histreg.no oppgradert slik at det er mulig å fjerne lenker fra personer. Det hentes også inn familielenker fra folketellingene, men foreløpig er disse dataene bare tilgjengelig for 1801-folketellingen. Det er også laget en API som gjør det mulig for Digitalarkivet å finne ut hvor mange personer som er lenket til en personforekomst. Registreringssentralen for historiske data har laget ca 1,6 mill. lenker mellom personforekomster som er lest inn. I tillegg er det registrert ca 5.000 manuelle lenker.

Desember 2015

Histreg.no åpnet 9. november med mulighet for manuell lenking. Etter dette er systemet utvidet med statistikk og referansesiden er bedret. Det er nesten 4.000 lenker og over 1.200 personer ved årsskiftet.